Ereliai džiugina būrio svorio metimą.

Pasitikėjimą kunigu Biržų savivaldybė dar kartą paliudijo teisme, kurio prašė neįgalios moters globėja skirti evangelikų reformatų bažnyčios atstovę, o ne artimą ligonės giminaitę. Net pasikliaujant tik 8 skyriaus tekstu, nesunku išsamiai apibūdinti kai kuriuos artimus karaliaus bendrininkus, tuos, kurie buvo su juo šventėje. Jis buvo aukštas, lieknas ir plačių pečių.

Į Biržų ereliai džiugina būrio svorio metimą susirinko gausus miestelėnų būrys. Čia poškėjo atidaromas šampanas, į dangų kilo fejerverkai. Drauge pasidžiaugti prigužėjo pilna aikštė žmonių.

pramoga | miskozverys.lt

Rinkosi seni ir jauni, paprasti biržiečiai ir Biržų valdžios atstovai. Dar neišmušus dvyliktai, į dangų ėmė kilti biržiečių atsivežti spalvingi ir trankūs fejerverkai, suskambėjo smagi naujametinė muzika.

Ramesni laukė dvyliktos valandos grožėdamiesi fejerverkų spalvomis, linksmesni šoko improvizuotoje naujametinėje diskotekoje. Laikrodžio rodyklėms rodant vidurnaktį, ėmė poškėti atidaromas šampanas, skambėjo palinkėjimai. Šalia aikštės budintys policijos pareigūnai pasidžiaugė, kad šiemet Naujųjų sutikimas prie eglutės vyko be rimtesnių incidentų.

Sidabro princas. „Princas Silveris Bendrosios darbo charakteristikos

Arūnas Noreika Opozicinės Valstiečių liaudininkų ir žaliųjų frakcijos rajono taryboje atstovai nepritarė, kad Germaniškio mokyklos vadovas gautų drausminę nuobaudą. Pakrikusi valdančioji dauguma nebesusitelkė, kad palaikytų rajono merės siūlomą sprendimą. Biržų rajono merė konservatorė Irutė Varzienė savivaldybės tarybai pateikė siūlymą skirti drausminę nuobaudą Germaniškio pagrindinės mokyklos direktoriui Gediminui Janeliūnui. Jau 22 metus atsakingai bei sąžiningai mokyklai vadovavusį direktorių norėta nubausti už netinkamą pareigų atlikimą.

  1. Laisvas judesys svorio netekimui
  2. Geras būdas greitai numesti pilvo riebalus
  3. Широкий вход поглотил их, и Хедрон двинулся вперед сквозь золотистый полумрак.
  4. Šiaurės rytai - nepriklausomas Biržų krašto laikraštis - Archyvas - Naujienos -

Kaip jau rašyta, ruošiantis Germaniškio mokyklą pertvarkyti į daugiafunkcinį centrą, švietimo įstaigoje įrengtos patalpos kaimo bibliotekai ir medicinos punktui. Bėda yra ta, kad darbai buvo daromi neteisėtai, tai yra be rajono tarybos sprendimo ir pinigų skyrimo. Vieša paslaptis, kad mokyklą nuo sunaikinimo gelbėti besistengiantis direktorius darbų nesiėmė be valdančiųjų pritarimo.

Čia eksponuojami globos namuose gyvenančių Ingos Kubiliūtės ir Daivos Liutkevičiūtės drauge sukurti megzti paveikslai. Inga virbalais mezga būsimųjų paveikslų detales, o Daiva parenka, derina spalvas ir tai, kas numegzta, suklijuoja. Žvilgsnį traukia merginų sukurtas spalvų ir formų kaleidoskopas. Kubiliūtė yra daug primezgusi ir šie mezginiai taip pat taps paveikslais. Pasak Laimos Juknevičienės, Socialinių globos namų socialinės darbuotojos, abi merginos labai darbščios, mielai ir daug darbuojasi užimtumo kambaryje.

Ereliai džiugina būrio svorio metimą nė vienas iš vadovų neprisipažino dalyvavęs veiksmuose, kuriuos savivaldybės kontrolierius pripažino neteisėtais. Kaltas, nes prisipažino Germaniškio pagrindinės mokyklos direktorius G. Janeliūnas savo kaltės neneigė ir garbingai pasirengė prisiimti atsakomybę, neįvardydamas bendrininkų.

Trumpos naujienos

Tarybos kontrolės komiteto siūlymą skirti nuobaudą pavaldinių nekontroliavusiam savivaldybės administracijos direktoriui merė I. Varzienė ignoravo. Į socialdemokratės Audronės Garšvaitės klausimą, ar pačiai merei neatrodo, kad administracijos vadovas vertas nuobaudos, pasigirdo merės atsakymas, kad tam nesą juridinio pagrindo.

ereliai džiugina būrio svorio metimą

O štai, pasak merės, mokyklos direktorius pats pripažino ir raštu parašė, jog yra kaltas. Anot politikės, bibliotekos bei poliklinikos vadovai pripažinę, kad nurodymai dėl įstaigų perkėlimo buvo gauti iš savivaldybės administracijos direktoriaus V. Tai, ką tarpusavy kalbėjosi valdančiųjų komanda, ant popieriaus neužrašyta. Ir pridūrė, kad ji galinti iš viso atsiimti sprendimą dėl nuobaudos skyrimo, jei būtų toks siūlymas.

Taip pat politikai galintys siūlyti skirti ir didesnę nuobaudą mokyklos direktoriui, negu pateikta sprendimo projekte. Kas liko šešėlyje?

ereliai džiugina būrio svorio metimą

Šis atsakė, jog neturintis, ką daugiau pridurti prie to, ką tarybos nariams iš ankstesnio tarybos posėdžio tribūnos ir pasiaiškinime išdėstė. Pasak A. Garšvaitės, ją stebina faktas, kad visą kadenciją dirbęs savivaldybės administracijos vadovas bijo prisipažinti suklydęs.

Taip pat politikė laikėsi nuomonės, kad Germaniškio mokyklos vadovas nuobaudos vertas. Garšvaitei pritarė frakcijos kolega Dalius Jakubėnas. Kvetkų mokyklai vadovavusi ir švietimo sistemos valdymo metodus puikiai žinanti tarybos narė Danutė Martinkėnienė atkreipė dėmesį į dalyką, apie kurį kalbama rajono ir švietimo politikos užkulisiuose.

ereliai džiugina būrio svorio metimą

Visi dabar kalti, o tie tiesioginiai švietimo srities vadovai liko kažkur šešėlyje. Gal taip yra dėl to, jog bijoma Kvetkų mokyklos likimo?

Sykiu ji pritarė nuobaudos skyrimui, nes tai būsiantis perspėjimas mokyklos direktoriui. Jis pranešė, kad frakcija nepritars, jog mokyklos vadovui būtų skirta nuobauda. Jis atsisakė dalyvauti balsavime dėl nuobaudos skyrimo. Ji teigė negalinti balsuoti už projektą, kurio aiškinamajame rašte savo apsisprendimą tik dėl vienintelio G.

Čigienės pasisakymą atsiliepusi merė pasakė, kad aiškinamąjį raštą ji rengė su sekretore.

Kaip Tolstojus vaizduoja carą Joną IV? Į ką autorius atkreipia skaitytojų dėmesį? Caras Jonas IV romane pavaizduotas pagal dokumentinių įrodymų, o su liaudies legendomis-kaip baisus, karštakošis, įtartinas ir kerštingas žmogus. Visas šias savybes galima pamatyti net vieno skyriaus 8 puslapiuose.

Jam pritarė liberalsąjūdietė Skirmantė Griciūnienė. Iš dvidešimties posėdžių salėje buvusių politikų siūlymui pritarė tik du D. Martinkėnienė ir Sigutė Vižinytė. Net vienuolika tarybos narių balsavimą ignoravo, keturi susilaikė, trys tarp jų ir merė balsavo prieš.

Balsuodami už nuobaudos pastabos skyrimą politikai išreiškė nuomonę, kad G. Janeliūno bausti nereikia.

ereliai džiugina būrio svorio metimą

Salėje nebuvo dalyvauti balsavime atsisakiusios R. Alfreda Gudienė Ir nors išrinktiesiems svetimo skausmo lyg ir neturėtų būti, ne visiems vienodai skauda.