Dr eugenio svorio metimas somerset ky

Dar, tiesą sakant, reikia paminėti, kad sovietmečiu lietuviškiems beje, kaip ir rusiškiems, t. Juk jie irgi žmonės, tad ar jų vertybės - asmeniniai įsitikinimai apie tai, kas pageidautina ir kaip žmonės turėtų elgtis - neatsispindi jų darbe? Beje, -j vietoj dvibalsių antrojo dėmens -i rašyba svetimvardžio ka- miengalyje darosi tokia gaji, kad kartais ji taikoma ir vietovardžiams, tiksliau, pirmam dvižodžių vietovardžių dėmeniui, pvz. Taip pat skiriasi ir metodai - tyrimai gali būti koreliaciniai keliant klausimą, ar du ir daugiau veiksnių yra natūraliai susiję arba eksperimentiniai manipuliuojant kokiu nors veiksniu, kad būtų galima nustatyti jo poveikį kitam. Nėra pagrindo kaltinti socialinę psichologiją dėl to, kad jos žodynas remiasi vertybėmis, nuo kurių priklauso įvairūs sprendimai. Florin

Socialinė pateiktis padeda suprasti pasaulį.

Myers. miskozverys.ltlogijaLT - miskozverys.lt

Šitaip veikia mūsų protas. Skaitydami šiuos žodžius nesuvokiate, kad taip pat reaguojate ir į savo nosį. Jūsų protas blokuoja ko nors suvokimą, jei esate iš anksto tam nusiteikę. Ši tendencija iš anksto įvertinti tikrovę vadovaujantis lūkesčiais - viena svarbiausių žmogaus proto savybių. Kadangi bet kurios srities mokslininkai laikosi to paties požiūrio arba kilę iš tos pačios kultūrinės aplinkos, jų prielaidų gali niekas ir neužginčyti.

Tai, ką mes laikome savaime suprantamu dalyku - bendri įsitikinimai, kuriuos Europos socialiniai psichologai vadina socialine pateiktimi Augoustinos ir Innes, ; Moscovici, - dažnai yra svarbiausi, tačiau mažiausiai išnagrinėti. Tačiau kartais kas nors iš šalies atkreipia dėmesį į šias prielaidas. Feministinė kritika atkreipė dėmesį į subtilius šališkumus - pavyzdžiui, į kai kurių mokslininkų, labiau linkusių socialinės lyčių elgsenos skirtumus interpretuoti biologiškai Unger,politinį konservatizmą.

Kritikai marksistai atkreipė dėmesį į konkurencinius, individualistinius šališkumus - pavyzdžiui, į prielaidą, kad konformizmas yra neigiamas, o individualus atlygis - teigiamas. Žinoma, ir feministės, ir marksistai taip pat darė savo prielaidas. Socialinis psichologas Lee Jussimas įrodinėja, kad pažangūs socialiniai psichologai kartais jaučiasi priversti neigti grupių skirtumus ir daryti prielaidą, kad grupių skirtumų stereotipai kyla ne iš realaus gyvenimo, o iš rasizmo.

Trečiame skyriuje rasime ir daugiau pavyzdžių, kaip išankstinės nuostatos veikia mūsų interpretacijas. Kaip primena Prinstono ir Dartmuto futbolo aistruoliai, mūsų elgseną labiau veikia subjektyvi nei objektyvi realybė.

Psichologinėse sąvokose slypi vertybės Mūsų įsitikinimui, kad psichologija nėra objektyvi, turi įtakos supratimas, kad pačių psichologų vertybės gali stipriai veikti jų teorijas ir nuomones. Psichologai gali vertinti žmones kaip brandžius arba nebrandžius, prisitaikančius arba sunkiai prisitaikančius, psichiškai sveikus arba nesveikus.

Jie kalba, tarsi skelbtų faktus, o iš tiesų jie daro vertybėmis grindžiamus vertinimus. Štai keletas pavyzdžių: Gero gyvenimo apibrėžimas. Vertybės taip pat daro įtaką sąvokų apibrėžimui. Imkime, pavyzdžiui, bandymus apibrėžti, ką reiškia gyventi gerai. Tik nedaugelis dr eugenio svorio metimas somerset ky pastebėjo, kad žmonių saviraiškos pavyzdžius Maslowas pasirinko veikiamas asmeninių vertybių.

Dėl to save realizavusių žmonių apibūdinimas - kad jie yra spontaniški, savarankiški, paslaptingi ir taip toliau - atspindėjo Maslowo asmenines vertybes. Rockefelleriu - saviraiškos aprašymas būtų kitoks Smith, Profesionalūs patarimai. Psichologų patarimai taip pat atspindi patariančiųjų asmenines vertybes.

Kai psichiatrai pataria mums, kaip gyventi, kai vaikų ugdymo specialistai moko, kaip reikia elgtis su vaikais arba kai pataria gyventi nesirūpinant kitų žmonių lūkesčiais, jie išreiškia savo asmenines vertybes. Tačiau profesionalūs psichologai negali atsakyti į klausimus, koks turėtų būti aukščiausias moralinis įsipareigojimas, tikslas ir gyvenimo prasmė. Sąvokų kūrimas. Paslėptos vertybės įsismelkia netgi į moksliniais tyrimais grindžiamus psichologijos sąvokų apibrėžimus.

Nerimo rodikliai - žemi. O jūsų ego - nepaprastai stiprus". Dėl kažkokio keisto sutapimo šis testas sudarytas iš tų pačių klausimų. Vėliau psichologas jums sako, kad tikriausiai kaip sudeginti 1 svarą riebalų perdėtai gynybiškas, nes jūsų savęs slopinimo rodiklis aukštas.

Kaip tai reikėtų pavadinti: aukšta saviverte ar gynybiškumu? Abu apibūdinimai atspindi tam tikra vertybe grindžiamą sprendimą. Etikečių klijavimas. Nėra pagrindo kaltinti socialinę psichologiją dėl to, kad jos žodynas remiasi vertybėmis, nuo kurių priklauso įvairūs sprendimai.

Tai galioja ir kasdienei kalbai. Šioje knygoje aš atkreipsiu dėmesį į kitus neišreikštųjų vertybių pavyzdžius. Mes neteigiame, kad implicitinės, arba neišreikštosios, vertybės yra blogai. Tiesiog norime pastebėti, kad mokslinis interpretavimas, net reiškinių įvardijimo lygyje, yra žmogaus veikla, todėl natūralu ir neišvengiama, kad išankstiniai įsitikinimai bei vertybės daro įtaką socialinių psichologų mintims ir atsispindi jų darbuose.

Ar turėtume atmesti mokslą dėl to, kad jame yra ir subjektyvioji pusė? Priešingai: kaip tik todėl, kad mąstymas visada susijęs su interpretavimu, atliekant mokslinę analizę reikalingi tyrėjai, turintys įvairių šališkumų.

Nuolatos gretindami įsitikinimus su kiek įmanoma geriau parinktais faktais, galime kontroliuoti ir apriboti savo tendencingumą. Sistemingas stebėjimas ir eksperimentavimas padeda išsivalyti akinius, pro kuriuos stebime tikrovę.

Būtent dėl to, kad žmogus retai būna nešališkas, norėdami patikrinti savo puoselėjamų idėjų tikroviškumą turime sistemingai stebėti bei eksperimentuoti.

dr eugenio svorio metimas somerset ky

Aš jau seniai tai žinojau: ar socialinė psichologija nėra paprasčiausias sveikas protas? Ar socialinės psichologijos teorijos pateikia naujas žmogaus būsenos įžvalgas? O gal jos tik aprašo akivaizdžius dalykus? Daugelis šioje knygoje pateiktų išvadų gali jums būti žinomos, nes socialinė psichologija galioja visur. Mes nuolatos stebime žmones, galvojančius apie kitus, darančius jiems įtaką ir bendraujančius tarpusavyje. Verta žinoti, kokį poveikį daro veido išraiška, kaip kitą žmogų priversti ką nors atlikti, nuteikti draugiškai ar priešiškai.

Šimtmečius filosofai, rašytojai ir poetai stebėjo socialinę elgseną ir ją komentavo. Mes kiekvienas esame susiję su socialine psichologija.

Ar tai reiškia, kad, kitais žodžiais tariant, socialinė psichologija yra sveikas protas? Nebūčiau rašęs šios knygos, jei taip manyčiau. Tiesa, reikia pri- 1 skyrius. Antrąjį priekaištą socialinei psichologijai nagrinėsime 7 skyriuje, o dabar paanalizuokime pirmąjį. Ar socialinė psichologija ir kiti socialiniai mokslai paprasčiausiai grindžia tai, ką bet kuris mėgėjas žino intuityviai?

Ir kasdien jie atranda, kad žmonių elgesys dažniausiai yra toks, kokio buvo galima tikėtis". Maždaug prieš pusę šimtmečio istorikas Arthuras Schlesingeris jaunesnysis su panašia panieka reagavo į socialinių mokslininkų atliekamus Antrajame pasauliniame kare dalyvavusių amerikiečių karių tyrimus. Sociologas Paulas Lazarsfeldas apžvelgė šiuos tyrimus, pateikė pavyzdžius ir juos paaiškino. Kai ką aš čia atpasakosiu: 1. Aukštesnį išsilavinimą turintys kariai prisitaikydavo sunkiau nei menkiau išsilavinę.

Intelektualai mažiau pasirengę karo sukeliamam stresui nei tie, kurie vadovaujasi gatvės išmintimi. Iš pietinių valstijų kilę kariai geriau nei šiauriečiai pakeldavo tropinį klimatą. Pietiečiai labiau pripratę prie aukštos temperatūros. Baltieji eiliniai labiau nei juodaodžiai siekdavo paaukštinimo. Priespaudos metai atsiliepia pasiekimų motyvacijai.

Uploaded by

Juodaodžiai iš pietinių valstijų noriau bendraudavo su baltaisiais karininkais iš Pietų nei iš Šiaurės. Karininkai iš Pietų buvo labiau įpratę ir geriau mokėjo bendrauti su juodaodžiais. Skaitydami šiuos apibendrinimus tikriausiai sutiksite, kad jie paremti sveiku protu. Pietiečiai nė kiek ne geriau prisitaikydavo prie tropinio klimato nei šiauriečiai. Juodaodžiai labiau negu baltieji troško būti paaukštinti, ir taip toliau.

Vertimas Ir Kalba | PDF

Eksperimentai parodė, kad sužinoję, koks turi būti eksperimento rezultatas, žmonės nustoja juo stebėtis - bent jau mažiau stebisi nei tada, kai supažindinami tik su eksperimento procedūra ir galimais rezultatais Slovic ir Fischhoff, Panašiai ir kasdieniame gyvenime mes nesitikime, kad kas nors atsitiks, kol tai neatsitinka.

Tik tada mes staiga aiškiai pamatome, kas išprovokavo 33 34 ĮŽANGA pavėluotos nuomonės šališkumas hindsight bias Perdėtas gebėjimo numatyti įvykių eigą jiems jau įvykus vertinimas. Iš tiesų, beveik bet kuris įmanomas psichologinio eksperimento rezultatas gali atrodyti kaip sveiko proto rezultatas - po to, kai jį sužinote. Galite pademonstruoti šį reiškinį. Surinkite grupę žmonių, vienai grupės daliai pateikite vienokius psichologinius duomenis, o kitai - priešingus.

Pavyzdžiui, vienai grupei pasakykite: reiškinys. Socialiniai psichologai pastebėjo, kad rinkdamiesi draugus ar įsimylėdami mes dažniausiai žavimės žmonėmis, kurių savybės skiriasi nuo mūsiškių. Kitai grupei pasakykite: Socialiniai psichologai pastebėjo, kad rinkdamiesi draugus ar įsimylėdami mes dažniausiai žavimės žmonėmis, kurių savybės panašios į mūsų.

Paprašykite, kad žmonės iš pradžių paaiškintų rezultatą. Po to paklauskite, ar jis juos nustebino, ar ne. Visi eksperimento dalyviai turėtų atsakyti, kad pateiktas rezultatas jų nenustebino.

Iš tiesų galime pasitelkti visas savo žinomas patarles ir beveik bet kurį rezultatą paversti logišku. Visi žino, kad išsiskyrimas švelnina širdį". Tačiau kad galėtume atsijoti vienas kitam prieštaraujančius posakius, reikalingas mokslinis tyrimas. Štai kelios viena kitai prieštaraujančios patarlės: Kas teisingiau: kad Per daug virėjų sugadina sultinį.

Dvi galvos geriau nei viena. Plunksna galingesnė už kardą. Darbai kalba garsiau nei žodžiai. Seno šuns neįmanoma išmokyti naujų triukų. Mokytis niekada nevėlu. Kai daug giminių, mažai draugų. Kas dvejoja, tas klysta. Perspėtas yra iš anksto apsiginklavęs. Aš jau seniai tai žinojau".

Pavėluotos nuomonės šališkumas kelia problemų daugeliui psichologijos studentų. Kartais rezultatai iš tiesų stebina pavyzdžiui, olimpinių žaidynių bronzos medalių laimėtojai džiūgauja labiau už iškovojusius sidabro medalius. Vadovėliuose skaitant apie eksperimentų rezultatus, medžiaga dažnai atrodo lengva, netgi akivaizdi.

Vėliau, atliekant testą, kai reikia pasirinkti vieną iš kelių galimų išvadų, užduotis gali tapti stebėtinai sudėtinga. Ji gali sukelti aroganciją - intelektinių galių pervertinimą.

Po rugsėjo osios artėjančios nelaimės ženklai atrodo buvę akivaizdūs. JAV Senato pateiktoje tyrimo ataskaitoje esama praleistų arba klaidingai interpretuotų įkalčių Gladwell, CŽV žinojo, kad Al Qaedos agentai atvyko į šalį. FTB neatkreipė dėmesio į šį perspėjimą ir nesugebėjo jo susieti su pranešimais, kad teroristai planuoja panaudoti lėktuvus kaip ginklą. Kodėl jie nesugebėjo sujungti taškų?

Žvalgybos darbuotojai verste užversti krūvomis bevertės informacijos, kurioje skęsta trupinėliai vertingos. Tad analitikai privalo rinktis, kurią informaciją tikrinti. Per šešerius metus iki rugsėjo sios FTB kovos su terorizmu padalinys turėjo 68 neištirtų pranešimų.

Pavėluotos nuomonės nenaudingumas yra akivaizdus. Vienos kalbos ženklų semantinis nediferencijuotumas kitos kalbos žen- klų atžvilgiu, žinoma, jokiu būdu nereiškia, kad viena ar kita kalba neįmano- ma nusakyti vienos ar kitos sąvokos ir kad tuo atžvilgiu kuri nors kalba yra primityvesnė negu ta, kurioje yra atitinkamų ženklų minėtai sąvokai žymėti. Kiekviena kalba galima nusakyti bet kurią sąvoką, tad galima kaip 2 deginti pilvo riebalus tik apie skirtingus tos sąvokos raiškos būdus.

Tik dėl to, kad lietuvių kalbos žodžio ranka reikšmė yra nediferencijuota anglų kalbos žodžių arm ir hand atžvilgiu, negalima daryti išvados, kad lietuviai apskritai neskiria plaštakos nuo likusios rankos dalies.

Iš tiesų juk kalbame apie tai, kad viena kalba turi galimybę tam tikrų sąvokų skirtybės neišreikš- ti, o kita kalba reikalauja iš savo vartotojo tą skirtybę būtinai išreikšti.

Jeigu prireikia tiksliai nurodyti kurią nors žmogaus rankos dalį, tam tikslui turime ir konkretesnės reikšmės žodžių pvz. K alba ir vertimas He put his hands to his face. Harper Lee Jis užsidengė veidą rankomis.

Harper Lee Apglėbęs galvą rankomis, jis sustingo. Charlotte Brontë Frances Hodgson Burnett Merė nejučia palytėjo ranka Dikeno alkūnę. Frances Hodgson Burnett Kolinas ištiesė ranką ir uždėjo ją savo tėčiui ant peties.

Vertimo požiūriu vienos kalbos žodžių semantinis nediferencijuotumas atitinkamų kitos kalbos žodžių atžvilgiu, kaip ir daugiareikšmiškumas, kelia sunkumų ta prasme, kad perteikiant semantiškai nediferencijuoto OK žodžio reikšmę, VK atitikmenų pasirinkimas darosi sudėtingas.

Pavyzdžiui, pertei- kiant anglų kalba lietuvių kalbos žodžio ranka reikšmę, reikia rinktis arm arba hand, verčiant žodį laikrodis — watch arba clock ir taip toliau. Pasirinktį paprastai lemia kontekstas plačiąja šio termino prasme; apie kontekstus dau- giau žr. Vaskelienė 91— Tačiau gali pasitaikyti atvejų, kai ir sakinio apimties kontekstas nepadeda. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos sakinį Jį sužeidė į ranką galima išversti dvejopai: He was wounded in the arm ir He was wounded in the hand.

Tokiais atvejais vertėjui tenka ieškoti išeities net už kalbinio konteksto ribų, remtis realių gyvenimo situacijų pažinimu. Be to, kartais gali prireikti ir dviejų ar daugiau VK atitikmenų, aprėpiančių visą semantiškai nediferencijuoto OK žodžio reikšmės sveikas svorio metimas 8 savaites, pvz.

I have fifty aunts — and all my lousy cousins. Harper Lee Kiekvienos konkrečios pasirinkties atveju vertėjui reikės papildomos, t. Kol kas mes aptarinėjame denotacines reikšmes atsiedami jas nuo prag- matinių reikšmių.

Tačiau reikia turėti galvoje, kad net jeigu randame OK žo- džiui tinkamą VK atitikmenį denotacinės reikšmės atžvilgiu, ne visada galime jį pavartoti dėl OK ir VK žodžių pragmatinių reikšmių nesutapimo ar skir- tumo. Pavyzdžiui, anglų kalboje yra žodis digit, kuris vienos iš denotacinių 36 L iong inas Paž ūs is. K alba ir vertimas reikšmių apimtimi visiškai sutampa su lietuvių dr eugenio svorio metimas somerset ky žodžiu pirštas rankos ir kojostačiau dėl jo stilistinės charakteristikos anatomijos terminas jo negalima vartoti šnekamojoje kalboje ar grožinėje literatūroje pvz.

Kol kas lyginome tik atskirus dviejų kalbų žodžius, o jau spėjome įsitikin- ti, kad vaizdas yra tikrai sudėtingas. Tačiau šis vaizdas darosi dar sudėtinges- nis, kai imame lyginti ne atskirus žodžius, o ištisas semantiškai susijusių žo- džių grupes kalbotyroje jos vadinamos leksiniais arba semantiniais laukais. Kaip žinome, žodžiai kalbos sistemoje egzistuoja ne kaip izoliuoti vienetai, o tam tikromis didesnėmis ar mažesnėmis semantinėmis grupėmis, kuriose kiekvieno iš jų reikšmę daug kuo lemia jo vieta grupėje ir santykis su kitų tos grupės žodžių semantika.

Beje, semantiniame lauke dar išryškėja žodžių denotacinių ir intralingvistinių reikšmių sąveika ir ryšys, apie kurį buvo užsi- minta pirmesniame skyriuje žr. Lyginant dviejų kalbų semantinius laukus, netikėtai atsiskleidžia tų kal- bų leksinių mikrosistemų panašumai ir skirtumai.

Panagrinėkime bent vieną semantinę žodžių grupę — paros dalių pavadinimus. Pavyzdžiui, pradėdami mokytis anglų kalbos, sužinome, kad rytas angliškai yra morning, diena — day, vakaras — evening, naktis — night, t. Galiausia vis dažniau pastebime, kad kai kurie iš tų keturių anglų kalbos žodžių vartojami tokiuose kontekstuose, kuriuose mes verčiamės ne tiesioginiais lietuvių kalbos atitikmenimis, o kitus paros tarpsnius žyminčiais žodžiais.

Jack Kerouac Pasibeldžiau į duris antrą valandą nakties. Mary Higgins Clark Tai ko važiavai antrą valandą nakties per tą užsnigtą kalną?!

Document Information

Jack London Skaitė iki trečios valandos nakties James Joyce Vakaras buvo šaltas, nykus. Oscar Wilde Kiekvieną vakarą einu žiūrėti, kaip ji vaidina. Jack London Jodi Picoult Vakare Džeikobas man skaitydavo. Arthur Conan Doyle Visų pirma, anglų kalboje nėra atskiro žodžio žymėti sąvokai, kurią nusa- kome lietuvių kalbos žodžiu para; angliškai ta sąvoka reiškiama aprašomuoju nusakomuoju būdu: day and night arba twenty-four hours, pvz.

George Orwell Jos ištisą parą buvo nemelžtos Jane Austen Mark Johnson Valandą per parą galime vaikščioti ratu Žodžiai day ir night žymi jau kitokį paros padalijimą, t. Harper Lee Para turėjo dvidešimt keturias valandas, bet atrodė ilgesnė. Lyginant dviejų kalbų vaizdus išryškėja nemažai denotacinių neatitikimų angl.

Jäkel Visų pirma, angl. Sprendžiant pagal reikšmės apibrėžtis, anglų kalbos morning1 labiau atitinka lietuvių kalbos žodį rytas, o angl. O norint lie- tuviškai nusakyti anglų kalbos žodžiu morning2 žymimą apie dvylika valandų trunkantį laiko tarpsnį gali prireikti ir dviejų lietuvių kalbos žodžių, pvz.

Theodore Dreiser Taigi anglų kalbos žodžio night2 lietuviškas atitikmuo tikrai yra ne naktis, o vakaras, ir 6 Aiškių ribų tarp šių laiko tarpsnių, žinoma, nėra.

Nenustato tiksliau jų ir lietuvių kalbos žodynai. Remiantis interneto tekstais, būtų galima teigti, kad trečia valanda po vidurnakčio daugumai lie- tuvių kalbos vartotojų dar yra naktis, t. Galiausiai afternoon žymi gana ilgą dienos tarpsnį nuo vidurdienio iki maždaug 18 valandos, t. Iris Murdoch Buvo drėgna, žvarbi gegužės popietė.

Jodi Picoult Tačiau šią popietę nieko nėra namie. Simon Beckett Atvykau į Manhamą prieš trejus metus drėgno kovo pavakarę. Jack London Kitą dieną Mariją vėl labai nustebino antras Martino svečias. Jäkel labai praverčia vertimo teorijai ir praktikai. Ji teikia vertėjams daugiau in- formacijos negu dvikalbiai žodynai. Dviejų kalbų lyginamoji semantinė analizė rodo, kad tik retais atvejais dviejų kalbų žodžių denotacinės reikšmės visiškai sutampa. Todėl dažniausiai vertėjui reikia atitik- menį rinktis, kad savo visuma VK žodžiai perteiktų tą pačią prasmę, kaip ir OK žodžiai.

Galiausiai lieka aptarti trečiąjį dviejų kalbų leksikos semantinių santykių tipą — atitikties nebuvimą, t. Tokiais atvejais įprasta kalbėti apie beekvivalentę leksiką angl. Beekvivalentei leksikai paprastai priskiriamos šios žodžių grupės: 1. Tikriniai žodžiai, t. Jais daiktas tiesiog išskiriamas iš kitų tos klasės daiktų — asmenų, geografinių objektų, vietų ir panašiai.

dr eugenio svorio metimas somerset ky

Jie paprastai skirstomi į asmenvardžius antroponimus ir vietovardžius toponimus. Asmenvardžiai yra žmonių vardai, pavardės, pravardės, slapyvardžiai. Jų skyrimas nuo vietovardžių toli gražu ne visada yra aiškus. George Washington garbei jo pavarde pavadinta JAV sostinė ir valstija Ramiojo vandenyno pakrantėje, šventojo Lauryno angl.

Lawrence vardu — upė Kanadoje, Kosciuškos pavarde — aukščiausias kalnas Australijoje angl. Mount Kosciuszkoo amerikiečių rašytojo Džeko Londono angl. Jack London pavardė sutampa su Jungtinės Karalystės sostinės pavadinimu.

Tikriniais vardais laikomi ir įstaigų, organizacijų, firmų, laikraščių, žurnalų ir pan. Daugelis jų neturi nusistovėjusių atitikmenų kitos kalbos žodyne.

Newmark Žinoma, griežtai skirti tokius tradicinius ir netradicinius pavadinimus ne visada įmanoma — vienas ar kitas asmenvardis ir vietovardis, iš pradžių neturėjęs atitikmens kitoje kalboje, dažnai kartojamas spaudoje ar grožinėje literatūroje gali įgyti atitikmenį ir būna sunku tiksliai nustatyti, kada, perkeltas į vertimo kalbą ir adaptuotas, šis atitikmuo tapo pastovus, visuotinai priimtas, tradicinis.

Svetimų tikrinių vardų vertinimas tradiciniu ir netradiciniu požiūriu yra labai subjektyvus, priklausomas nuo kiekvieno žmogaus gyvenimiškosios patirties. Apskritai kalbant, beekvivalentei leksikai priklauso kitakalbiams nežinomi ar mažai žinomi tikriniai vardai ir pavadinimai žinoma, žinojimo laipsnis yra santykinis ir negali būti griežtai apibrėžtas. Vadinamosios realijos8, t. Cvilikaitė, Kvašytė Taip pat žr. Florin Terminas realia yra įtrauktas ir į kai kuriuos angliškus vertimo studijų žodynus pvz.

Realijoms priskiriami žodžiai ar jų junginiai, kuriais įvardijami kuriai nors tautai būdingi materialinės ir dvasinės kultūros dalykai todėl jie angliškai dažnai vadinami culture-bound words, cultural words, culture-specific itemspvz.

Joninės, mergvakaris; angl. Todėl kai kas linksta jas dar vadinti tautinėmis realijomis žr.

  • Degančių riebalų temperatūra
  • Tie žodžiai turi tik vieną reikšmę šalia kurios jie dar, žinoma, gali turėti ir kitų reikšmių, pvz.
  • Ar galiu numesti svorio po kakojimo
  • Riebalų praradimo menas
  • Geriausi būdai greitai numesti krūtinės riebalus
  • Numesti svorio lenktynių savaitę
  • Мы решили, что лучше будет встретить тебя здесь, - сказал .
  • Kaip numesti riebalų rankose

Realijomis taip pat laikomi žodžiai ar jų leksikalizuoti junginiaipavadinantys kuriai nors šaliai būdingus visuomeninius reiškinius, įstaigas, politinius institutus liet.

Chief Whip, backben- cher, Privy Council ir panašūs.

Kaip mūsų socialinę elgseną formuoja kiti žmonės, mūsų nuostatos, asmeninės savybės ir prigimtis. Socialinė psichologija ir žmogiškosios vertybės Socialinių psichologų vertybės įsiskverbia į jų darbus ir akivaizdžiais, ir ne iš karto pastebimais būdais. Kokie jie?

Skiriamos įvairios realijų rūšys. Realijos yra klasifikuojamos į grupes pagal dalyką: geografinės, etnografinės buitis, darbas, kultūra, menas, pa- pročiai, ritualai, šventės, žaidimai, etniniai objektai, matai ir pinigaivisuo- meninės ir politinės; pagal vietą — lokalinės, nacionalinės ir tarptautinės; pagal laiką — šiuolaikinės ir istorinės Vlakhov, Florin Skiriamos ir kitokios su svetima kultūra siejamų žodžių grupės.

Pavyzdžiui, Piteris Niu- markas Peter Newmark savo vertimo vadovėlyje anglų kalba išvardija pen- kias jų grupes, iš kurių vieną sudaro gestų ir įpročių pavadinimai Newmark Realijos paprastai yra siejamos su grožine literatūra, kurioje jos panašiai kaip tikriniai vardai10 yra vietos ir laiko kolorito kūrimo priemonė, o speci- aliame dalykiniame ar moksliniame tekste jos kartais gali būti sutapatinamos riamas ir m.

Dar žr. K l a u d y 96; Maksvytytė ; Deltuvaitė, Klioštoraitytė Realijos gali būti suprantamos labai plačiai ir joms priskiriami ne tik tikriniai daiktavardžiai as- menvardžiai ir vietovardžiaibet ir periodinių leidinių pavadinimai, literatūros, meno kūrinių pavadinimai, firmų, gaminių rūšių, prekių ženklų pavadinimai ir gatvių, aikščių pavadinimai žr.

K alba ir vertimas su terminais Kaip ir svetimi tikriniai vardai, realijos taip pat gali įgyti kitoje kalboje atsitiktinį atitikmenį, o paskui ir pastovų atitikmenį. Pavyzdžiui, at- kūrus Lietuvos Nepriklausomybę ir atsigręžus į Vakarus, pastaraisiais metais atsiranda galimybė rinktis angliškų realijų lietuvišką pavadinimą kaip dau- gumai kalbos vartotojų žinomą jų atitikmenį, pvz.

Šiandien atitinkamų angliškų realijų jau, matyt, net negalima būtų laikyti lietuvių kalbos atžvilgiu beekvivalente leksika. Verčiant iš vienos kalbos į kitą kalbą išryškėja dar viena beekviva- lentei leksikai priskiriama OK leksinių vienetų grupė, kuri yra siejama su reiškiniu, vadinamu leksine spraga lot.

dr eugenio svorio metimas somerset ky

Shuttleworth, Cowie — Leksinė ertmė dažniausiai žymi sąvoką, kuri nėra žinoma ar nėra svarbi tos kalbos vartotojams. Taigi šis reiškinys gali būti aptariamas ir kultūriniu aspektu. Kaip matote, šis reiškinys nėra vienodai ir aiškiai apibrėžiamas. Be to, kai jis yra siejamas dar ir su kultūra plačiausia žodžio prasmeleksinės spra- 11 Pavyzdžiui, vieno straipsnio, kuriame nagrinėjamas tokių lietuviškų realijų kaip koplytėlė, rūpinto- jėlis, verbos vertimas į anglų kalbą Lietuvoje ir svetur publikuotuose leidiniuose, santraukos pavad- inimas — Lietuvių etnokultūros terminų vertimas į anglų kalbą žr.

Kalėdaitė, Asijavičiūtė Girčienė Nepaisant to, leksinės spragos suvokimas gerokai praplečia beekvivalentės leksikos — leksinių viene- tų, kurie dėl tam tikrų priežasčių kitoje kalboje neturi tiesioginių atitikmenų netgi pastovių žodžių junginių forma— sampratą.

dr eugenio svorio metimas somerset ky

Pasitelkus lietuvių kalbos tekstyno duomenis nustatyta, kad ši leksinė spraga lietuvių kalboje paprastai užpildoma ben- dresnės reikšmės daugiažodžiais pvz. Anglų—lietuvių kalbų žodynuose pateikiami keturi pet sisteminiai daugiažodžiai atitikmenys: mylimas gyvu- lėlis, kambarinis gyvūnėlis, naminis gyvulėlis ir naminis gyvūnėlis. Taigi lakunų buvimo priežastis yra ne realiojo pasaulio įvairovė, o pasaulio kategorizacijos ypatumai kalboje. Lakunomis galima laikyti visus skirtingos apimties reikš- mių ekvivalentiškumo atvejus Paprastai lakunomis laikomos siauresnės, specializuotos, arba atvirkščiai — bendresnės reikšmės nebuvimas vienoje iš gretinamų kalbų Pavyzdžiui, kaip buvo minėta, ang- lų kalboje nėra žodžio, atitinkančio lietuvių kalbos žodį para, todėl šią sąvoką angliškai galima tiksliai nusakyti tik aprašomuoju būdu, pvz.

Pripa- žindami, kad yra neišverčiamų žodžių, mes nepaneigiame įsitikinimo, kad tekstai visada gali būti išverčiami. Nors vertimo kalbos sistemoje ir nėra ati- tinkamo žodžio, jo prasmė gali būti išreikšta š n e k o j e konkrečiame tekste kitais žodžiais arba laisvais žodžių junginiais. Tokia leksika, be abejo, sunkina vertėjo darbą, bet šie sunkumai yra įveikiami.

Sąlygiškai beekvivalente leksika vadinama žodžių grupė apskritai yra labai marga: jai priskiriami ir tikriniai vardai, ir bendriniai žodžiai.