Jack o connell svorio netekimas nenutrūkstamas. Patrick.N.hunt. .Hanibalas.2018.LT

Biomedicinos mokslai ziologija; mityba; griaučiai, raumenų sistema, judėjimas; biomechanika, biometrija; sporto medicina; zinė medicina, kineziterapija, revalidacija, reabilitacija; visuomenės sveikata. Žmogaus raidos indeksas. Jo tėvas, prityręs karo veteranas, veikiausiai matė, kad Hanibalas labai anksti subrendo kaip karys.

Document Information

Gyventojų, tai reikštų, kad gyventojų skaičius sumažėjo beveik perpus. XVII amžiaus religinės kovos Airijoje paliko gilų sektų susiskaldymą. Religinė ištikimybė dabar nulėmė lojalumo Airijos karaliui ir parlamentui suvokimą. Praėjus Bandymų įstatymas m ir dvigubos Monarchijos pajėgų pergalė Viljamas ir Marija per JakobitaiRomos katalikams ir neatitinkantiems protestantų protestuotojams buvo uždrausta sėdėti JT nariuose Airijos parlamentas. Pagal atsirandančius Baudžiamieji įstatymai Airijos Romos katalikai ir disidentai vis labiau atimdavo įvairias ir įvairias pilietines teises net į paveldimo turto nuosavybę.

Buvo taikomi papildomi regresiniai baudžiamosios teisės aktai. Tai užbaigė visapusiškas sistemines pastangas, kad materialiai nuskriaustų Romos katalikus ir protestantus, ir praturtino naują valdančią anglikonų konformistų klasę. Žiemos sunaikino saugomus bulvių ir kitų pakuočių derlius, o prastos vasaros labai pakenkė derliui. Apytiksliai žmonių maždaug kas aštuntas gyventojų mirė nuo sukelto maro ir ligų. Gyventojai sparčiai augo antroje šio amžiaus dalyje ir gruzinų architektūrinis palikimas Buvo pastatyta Airija.

Tačiau Britanijos vyriausybė vis tiek išlaikė teisę paskirti Airijos vyriausybę be Airijos parlamento sutikimo. Protestantų disidento tradicijos nariai daugiausia Presbiterionas iškėlė bendrą reikalą su Romos katalikais per respublikonų sukilimą, įkvėptą ir vadovaujamą Jungtinių airių draugijasu tikslu sukurti nepriklausomą Airiją. Nepaisant Prancūzijos pagalbos, Prancūzija maištas buvo numalšinta Didžiosios Britanijos ir Airijos vyriausybės ir jaunimo pajėgų.

Buvo priimti Didžiosios Britanijos ir Airijos parlamentai Sąjungos aktai kad nuo m. Remiantis šiuolaikiniais dokumentais ir istorine analize, tai buvo pasiekta per daug kyšio, finansuojant Britanijos paslapčiai Tarnybos tarnyba, taip pat apdovanojimai bendraamžiams, vietoms ir apdovanojimams už balsus. Be to, kad Linas pramonė, Airija daugiausia buvo perkelta pramonės revoliucijaiš dalies todėl, kad jai trūko anglies ir geležies išteklių [71] [72] ir iš dalies dėl staigios sąjungos su struktūriškai geresne Anglijos ekonomika poveikio, [73] kuris Airiją vertino kaip žemės ūkio produkcijos ir kapitalo šaltinį.

Daugiau nei milijonas žmonių mirė nuo bado ir ligų, o bado metu emigravo dar vienas milijonas žmonių, daugiausia į Jungtinės Valstijos ir Kanada. Pilietinių neramumų laikotarpis, kuris vyko iki XIX a.

Pabaigos, vadinamas Sausumos karas. Masinė emigracija giliai įsitvirtino ir gyventojų skaičius toliau mažėjo iki XX amžiaus vidurio. Iš karto prieš badą gyventojų užregistruota 8,2 mln. Gyventojų metų surašymas. Leitrimo grafystė buvo paskutinė Airijos apskritis, užfiksavusi gyventojų padidėjimą po bado, m. XIX amžiuje ir XX a. Pradžioje atsirado modernumas Airijos nacionalizmasvisų pirma tarp Romos katalikų gyventojų.

Buvo išrinktas Parlamento nariu Ennis staigmenoje ir nepaisant to, kad negali užimti savo vietos kaip Romos katalikas. O'Connellas vedė energingą kampaniją, kurios ėmėsi ministras pirmininkas, Airijoje gimęs karys ir valstybės veikėjas, Velingtono kunigaikštis. Valdymas Katalikų pagalbos sąskaita per Parlamentą, padedamas būsimo ministro pirmininko Robertas PeelasVelingtonas vyravo nenoriai Jurgis IV pasirašyti įstatymo projektą ir paskelbti jį įstatymu.

Jurgio tėvas priešinosi ankstesnio ministro pirmininko planui, Pittas jaunesnysispateikti tokį įstatymą po m. Sąjungos, bijodamas Katalikų išlaisvinimas konfliktuoti su m.

Taikos aktas. Danielis O'Connellas vadovavo tolesnei kampanijai, kuria buvo riebalų nuostolių modeliai panaikinti Sąjungos aktą, kuris nepavyko. Ulsterio savanoriai jack o connell svorio netekimas nenutrūkstamas suformuoti m.

Buvo įkurta Airijos savanoriaikurio tikslas buvo užtikrinti, kad Namų taisyklės sąskaita buvo priimtas. Prieš jį įgyvendinant, įstatymas buvo sustabdytas visam jos laikotarpiui Pirmasis pasaulinis karas. Airijos savanoriai pasidalijo į dvi grupes. Dauguma, maždaugpagal Johnas Redmondaspaėmė pavadinimą Nacionaliniai savanoriai ir palaikoma Airijos dalyvavimas kare.

Mažuma, maždaug 13išlaikė Airijos savanorių vardą ir priešinosi Airijos dalyvavimui kare. Parama Airijos respublikonizmas padidėjo toliau dėl vykstančio karo Europoje, taip pat dėl Karo prievolės krizė m. Tuo pačiu metu savanoriai, kurie tapo žinomi kaip Airijos respublikonų armija IRApradėjo a trejus metus trukusį partizaninį karąkuris baigėsi paliaubomis m.

Tai suteikė Airijai visišką nepriklausomybę vidaus reikalų srityje ir praktinę nepriklausomybę užsienio politikai, tačiau leido atsisakyti išlygos Šiaurės Airija likti Jungtinėje Karalystėje, kurią kaip ir tikėtasi ji nedelsdama įgyvendino. Be to, Europos Parlamento nariai Laisvosios valstybės parlamentas privalėjo prisiekti ištikimybės priesaika Airijos laisvosios valstybės Konstitucijai ir padarykite ištikimybės pareiškimą karaliui.

Pilietinis karas oficialiai baigėsi m. Daugiau apie ją neišgirsime nė žodžio. Kelionę jie pradėjo auštant, nes kelias buvo tolimas ir reikėjo nužygiuoti daugybę kilometrų. Miestas veikiausiai dar nebuvo prabudęs, tik prie uosto pre­ kyviečių žvejai jau buvo užmetę tinklus ir traukė pirmą laimikį. Paskui Barkas žygiavo tūkstančiai kartaginiečių karių, nors tikslaus jų skaičiaus nežinome: išdidūs numidų raitininkai iš gretimos karalystės daugiausia iš dabartinio AlžyroKartaginos sąjungininkės, taip pat daugybė libių ir kitų tautų samdinių.

Paskui juos ėjo banda gyvulių, kalviai, virėjai, ūkvedžiai kasininkai ir tiekėjaiįvairiausių amatų meistrai ir darbininkai, medžio­ tojai ir kitokių profesijų žmonės. Buvo daug kelių, sausuma ir jūra, kuriuos jie galėjo pasirinkti.

Hamil­ karas ir Hanibalas galėjo sėsti į laivą Kartaginos uoste ir nuplaukti Magri- bo pakrante į vakarus Ispanijos link, kaip vėliau rašė Dionoras Sicilietis. Tai, kad karvedys Hamilkaras kartu vežėsi dešimtmetį sūnų, iš tiesų buvo labai neįprastas dalykas. Hanibalas veikiausiai klausėsi jack o connell svorio netekimas nenutrūkstamas kių karių juokelių, jų dainų prie laužo, girdėjo kasdien juos raportuojant jo tėvui, galbūt stebėjosi keistomis jų manieromis ir elgesiu.

Bet didžiausią įspūdį berniukui veikiausiai padarė jo tėvas, didis karvedys, pilvo riebalai praranda programą visi kariai rodė didžiulę pagarbą. Išlipus Ispanijos pakrantėje, Hanibalas vei­ kiausiai, kaip jau buvo įpratęs, nusekė paskui tėvą, kurį lydėjo ištikimiausi kariai. Jie ėjo keliu, vedančiu į vėjuotas uolas - galbūt net į didžiąją Gi­ braltaro uolą, - į visų apleistą šventyklą, kur stovėjo Melkarto altorius.

Ha­ milkaras negalėjo neužsukti į šią šventą vietą.

miskozverys.lt .HanibalasLT | PDF

Jis norėjo pagerbti Melkartą, kadaise buvusį finikiečių miesto Tyro dievą, kuris dabar buvo ir jūreivystės globėjas. Melkartas buvo Hamilkaro Barkos dievas, kurio garbei jis buvo pavadintas.

Galbūt Hamilkaras nujautė, kokie sunkumai laukė, tačiau žinojo, kad kelio atgal nėra. Jaunasis Hanibalas, stovėdamas ant Gibraltaro uolos, vei­ kiausiai grožėjosi nuostabiu vaizdu iš aukštumų: vienoje pusėje, į rytus, buvo matyti nuostabi žydra Viduržemio jūra, kitoje pusėje, į vakarus, rai­ buliavo pilkšvas Atlanto vandenynas.

Nėra abejonės, kad Hanibalas pa­ žvelgė į Afriką, kurios jis ilgai nematys. Nuo kalno jis taip pat turėjo matyti ir turtingus sidabro Siera Morenos kalnus toli šiaurėje, susiliejusius su tvi­ skančia, vingiuota ir juos kviečiančia pakrante horizonte. Kartagina, kaip ir ją įkūrę finikiečiai, nebuvo militaristinis miestas. Veikiausiai Hanibalas tik dabar pradėjo suprasti, kaip svarbu jo tėvui buvo turėti išteklių Ispanijoje.

Galbūt jis iki galo dar nesuvokė Lutacijaus sutarties, pagal kurią Kartagina privalėjo mokėti kontribuciją, pasekmių, tačiau veikiausiai buvo ne kartą girdėjęs, kad pasinaudojusi turtingais Ispa­ nijos gamtiniais ištekliais Kartagina gali atgauti nepriklausomybę.

Apie turtingas Ispanijos kasyklas senovės istorikai pasakoja nuo VI a. Krings, Handbuch der Orientalistik, sec. Lei­ den, Neth. Brill, ypač— H U N T netoli Siera Morenos kalnų, o tai labai tikėtina, jis veikiausiai matė, kad aplinkui, kiek tik akys aprėpia, jų daugybė. Jaunajam Hanibalui kasyklos turėjo palikti neišdildomą įspūdį. Galbūt jis girdėjo metalo - geležies ar bronzos - gaudesį, matė žmones, renkančius spindintį sidabrą, matė nu­ leistas medines kopėčias į šachtas, iš kurių sklido enlyten svorio juostos garsai ir darbinin­ kų šūksniai.

Žmogaus supilti rūdos kalnai ir uolienos dulkės turėjo matytis visur. Hamilkaras Barka žvelgė į kasyklas - niekas negalėjo praslysti pro jo akis, - galbūt mintyse skaičiavo, kiek prireiks laiko ir darbo, kol surinks reikiamą kiekį sidabro. Akivaizdu, kad Hamilkaras skubėjo kuo greičiau grąžinti Kartaginos skolą ir surinkti reikiamą kapitalą naujam karui prieš Romą. Galbūt jam ir neteks sulaukti tos dienos, tačiau Hamilkaras pasirūpins, kad jo darbą pratęstų Hanibalas. Iš vakarų į rytus, per Andalūziją, Hamilkaras atvyko ne vien atgaivinti sidabro kasyklų.

Čia jis aplankė keltiberų gentį, su kuria Kartagina buvo sudariusi trapią sąjungą. Finikiečiai šį regioną Ispanijos pietuose pradėjo eksploatuoti prieš kelis šimtmečius. Iš pradžių finikiečiai ilgai tyrinėjo uolėtas Ispanijos pakran­ tes, paskui įsidrąsinę įplaukdavo į plačias jūron įtekančias upes ir pradėjo prekiauti su iberais, kurių geležies gavybos pramonė pamažu progresavo. Finikiečiai visada ieškojo metalo ir žvalgėsi kasyklų, kurias galėtų asimi­ liuoti.

Jie turėjo daug mažų prekybinių taškų, kuriuose pardavinėjo savo gaminius: Artimųjų Rytų ar graikų keraminius indus, spalvoto stiklo karo­ liukus, įvairias prabangos prekes, tokias kaip egiptietiško dramblio kaulo dirbinius, prieskonius, stručių kiaušinius, sodriai raudonus dažus tekstilei dažyti ir grubius, bet praktiškus audinius moterims, taip pat įvairius ūki­ ninkavimo reikmenis vyrams, o iš iberų pirko mineralus ir kitas prekes.

Bet finikiečiai buvo labai atsargūs ir niekada nepardavinėjo iberams gin­ klų, kurie galėjo būti panaudoti prieš juos. Ka- diso įlanka buvo nusėta žvejų kaimeliais. Ibizos saloje žvejybos pramonė klestėjo nuo VII a. Graikų filosofas Posidonijus rašė, kad finikiečiai įkūrė Gadirą dar va­ dintą Gadu arba Kadisu apytiksliai m.

Hanibalo laikais tai buvo klestintis miestas, viso regiono finikiečių kalnakasybos prekybinis centras. Finikiečių palikuonys didžiavosi ankstyvąja savo Melkarto šven­ tykla ne mažiau, nei tėvynainiai kartaginiečiai didžiavosi savąja Ešmuno šventykla, iškilusia Kartaginoje ant Bursos kalvos. Be savo dievybių, pa­ krantės iberai garbino ir daugelį savo šeimininkų kartaginiečių dievų.

Kar­ taginiečių deivę Tanitę su trikampio formos sijonu, lengvai atpažįstamą pūnų religinį simbolį, galėjai pamatyti išpieštą ant antkapių ar išdėliotą iš akmenėlių grindinyje. Jos simbolis vėliau atsiras ir Sicilijos Selino šventy­ klos mozaikoje.

Andalūzijos pakraščiuose gyveno karingos turdetanų ir turdulų gentys, kurios nuolatos kėlė rūpesčių Hamilkarui. Šiaurinėse keltiberų žemėse agresyvios gentys ir klanai bet kada galėjo surinkti būrį ginkluotų vyrų ir užpulti Finikijos avanpostus.

Į visas pasienio tvirtoves ir miestus Ha- milkaras buvo nusiuntęs ginkluotus ir gerai treniruotus veteranus stebėti keltiberus ir pranešti apie bet kokį jų neįprastą judėjimą. Pasiuntiniai zujo pirmyn atgal į vadavietes, tokias kaip Kadiso avanpostas, su pranešimais. Iškilo didžiulė grėsmė prarasti šachtas. Konfliktas brendo, ir Hamilkaras neabejojo, kad anksčiau ar vėliau jam teks susidurti su šiais keltais. Palikęs Kartaginą, Hamilkaras Barka per dvejus metus įkurs miestą Andalūzijos Viduržemio jūros pakrantėje, į šiaurės rytus nuo dabartinio Mursijos miesto.

Vėliau, vidu­ ramžiais, maurų Al Andalusijos karalystės arabai miestą pavadins Alikantė. Panašu, kad m. Sosilas ir toliau mo­ kys Hanibalą senosios graikų kalbos, o naujasis mokytojas - kovos menų. H U N T Veikiausiai naujasis mokytojas buvo žilstelėjęs karo veteranas, turėjęs vie­ nintelę užduotį - mokyti Hanibalą naudotis tikrais, ne žaisliniais, ginklais: kovoti kardu ar šaudyti iš lanko. Keliaujantis su tėvu Hanibalas veikiausiai jau buvo užsigrūdinęs ir įde­ gęs saulėje.

Gyvendamas karo stovyklose jis įgijo daug patirties ir tvirtai sėdėjo ant arklio. Sportuojantiems paaugliams ši vertybė yra pirmoje vietoje, o nesportuojantiems antroje.

Palyginus sportuojančių ir nesportuojančių mokinių požiūrį į, jų nuomone, nereikšmingas instrumentines vertybes buvo nustatyta, kad lyderiavimas svarbesnis sportuojantiems paaugliams nei nesportuojantiems. Tyrimu buvo siekta ne tik išsiaiškinti, kokias vertybes paaugliai labiau vertina, bet ir kaip jie suvokia šių vertybių prasmę 1 pav.

Vertybių terminalinių ir instrumentinių prasmės suvokimas rodo paauglių sąmoningumą ir sudaro prielaidas atitinkamai elgtis sportinėje veikloje. Iš tyrimo rezultatų matyti, kad visiems paaugliams būdingas nelabai išsamus vertybių suvokimas. Jie išskirdavo tik vieną kurį moteris mesti svorį morcheeba jų požymį arba iš viso super sveiki valgiai svorio metimui apibūdindavo jų turinį.

Todėl galima teigti, kad daugumai paauglių sunku suvokti vertybių prasmę. Palyginus sportuojančių ir nesportuojančių paauglių vertybių prasmės suvokimą statistiškai reikšmingo skirtumo nenustatyta. Statistiškai reikšmingų skirtumų aptikta tarp 5 ir 6 klasės mokinių suvokimo 2 pav. Paauglių vertybių prasmės suvokimas ,2 Procentai ,4 28,8 10 8,4 5 0 Labai išsamus Išsamus Nelabai išsamus Neišsamus 2 pav.

Simmons ir R. Dickinson vieni iš pirmųjų pradėjo tyrinėti vertybių reikšmę sportinėje veikloje pagal M. Rokeach metodiką. Poreikis tirti atsirado dėl kylančių prieštaravimų, konstatuojamų teorijoje ir pasireiškiančių praktikoje, t.

Literatūroje dar stokojama duomenų apie sportuojančių ir nesportuojančių paauglių požiūrį į vertybes, tyrimo metu taikant M. Jack o connell svorio netekimas nenutrūkstamas empiriniu tyrimu siekta nustatyti bei įvertinti sportuojančių ir nesportuojančių paauglių 5 6 klasių mokinių požiūrį į vertybes ir jų prasmės suvokimą. Gauti rezultatai rodo, kad visiems paaugliams 5 6 klasių svarbiausios terminalinės vertybės yra sveikata, laiminga šeima, mokymasis, o instrumentinės garbin gumas ir sąžiningumas, kurios respondentų išskirtos aukštu lygiu.

Žemiausiu lygmeniu pažymėtos mažiausiai reikšmingos vertybės grožis, rūpinimasis kitais žmonėmis, naudingumas kitiems ir drąsa. Panašias Procentai ,2 8,2 5 klasės mokiniai 6 klasės jack o connell svorio netekimas nenutrūkstamas 13,1 21,8 45,5 45,5 išvadas daro ir kiti autoriai Šukys, ; Smalinkaitė, ; Martišauskienė, ; Aramavičiūtė, ; Barzdžiukienė, ; Verbylaitė,kurių tyrimai parodė, kad daugumai paauglių būdingos aukštu lygiu išskirtos vertybės sveikata, laiminga šeima, draugai, savigarba, laisvė, viskuo aprūpintas gyvenimas ir kt.

Galima manyti, kad 5 6 klasių mokiniams itin svarbios paauglystės laikotarpiu būdingos jack o connell svorio netekimas nenutrūkstamas. Tyrimo duomenų lyginamoji analizė parodė, kad sportuojantiems paaugliams labiau nei nesportuojantiems svarbesnės yra šios terminalinės vertybės: komandos veiksmų suderinamumas, žaidimo malonumas ir aktyvus gyvenimas. Tiek sportuojantiems, tiek nesportuojantiems paaugliams labai svarbios ir nesvarbios terminalinės vertybės yra labai panašios.

Pabrėžtina, kad visos minėtos vertybės reikšmingesnės sportuojantiems negu nesportuojantiems paaugliams. Fiziškai aktyviems paaugliams nereikšmingos instrumentinės vertybės yra geranoriškumas, lyderiavimas ir drąsa, o nesportuojantiems lyderiavimas, drąsa ir atkaklumas.

MartišauskienėL. Barzdžiukienė nurodo, kad paaugliams ne itin patrauklios tokios vertybės kaip drąsa, tvarkingumas. Pasak V. Aramavičiūtėsaukštesnis kognityvinis lygmuo pasiekiamas tik tada, kai mokinys suvokia vertybes ir jas įprasmina.

Minėtos autorės atlikti vertybių esmės suvokimo tyrimai parodė, kad vyresnių klasių mokiniai nelabai išsamiai apibūdino vertybių turinį. Mokslininkės vertybių esmės suvokimo tyrimo kai kurie duomenys pagal vertinimo kriterijus sutampa su mūsų gautaisiais. Tiek sportuojantys, tiek nesportuojantys paaugliai nelabai išsamiai gebėjo aprašyti vertybių turinį, paaiškinti jų esmę. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad paauglių vertybių prasmės suvokimas tiek lyties, tiek fizinio aktyvumo aspektu labai panašūs.

Apibendrindami tyrimo rezultatus galime teigti, kad beveik pusė visų paauglių nelabai suvokia vertybių prasmę. Vertybių prasmės suvokimas ir jų įprasminimas vis dar tebėra aktuali pedagoginė problema. Formuluotina prielaida, kad atkalumo, Aramavičiūtė, V. Auklėjimas ir dvasinė asmenybės branda.

Vilnius: Gimtasis žodis. Barzdžiukienė, L. Studento asmenybės kultūrinio ir dorovinio ugdymo veiksniai. Asmenybė ir kultūra: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika.

Bitinas, B. Hodegetika: auklėjimo teorija ir technologija. Vilnius: Kronta. Ugdymo fi losofi ja. Vilnius: Enciklopedija. Brettschneider, W. Identity, Sport, and Youth Development. Cruz, J. Prevalent values in young Spanish soccer players. Enhancing adolescent development through sports and leisure.

Blackwell Publishing. Grendstad, N. Mokytis tai atrasti: susiliejančio ugdymo principai ir praktiniai darbo būdai. Vilnius: Margi raštai. Jovaiša, L. Edukologijos įvadas. Be to, vertybių suvokimas gali būti susijęs su 5 6 klasių mokinių amžiaus ypatybėmis, nes vertybinės orientacijos paauglystėje dar tik formuojasi. Paauglių vertybinės orientacijos dar tik formuojasi, vertybių prasmės įžvalgos sietinos su požiūrio į jas gilinimu, jų įprasminimu.

Šio amžiaus moksleiviai svarbiausiomis terminalinėmis vertybėmis laiko sveikatą, laimingą šeimą, mokymąsi, instrumentinėmis garbingumą ir sąžiningumą. Mažiausiai reikšmingomis vertybėmis paaugliai laiko grožį, rūpinimąsi kitais žmonėmis ir naudingumą kitiems. Žemiausiu lygmeniu įvardija drąsą. Sportuojančių ir nesportuojančių mokinių požiūrio į vertybes tyrimai atskleidė, kad sportuojantieji labiau linkę pripažinti darbštumą, komandos veiksmų suderinamumą, žaidimo malonumą ir aktyvų gyvenimą.

Nesportuojantys paaugliai nesvarbiomis vertybėmis laiko lyderiavimą, o sportuojantys geranoriškumą. Beveik pusė visų paauglių nelabai suvokia vertybių prasmę.

koks yra geriausias riebalų nuostolių kaupimas

Toks nelabai išsamus ir neišsamus vertybių prasmės suvokimas rodo, kad visiems paaugliams tiek sportuojantiems, tiek nesportuojantiems būdingas neaukštas vertybių internalizacijos kognityvinis lygmuo. Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Agora.

Karoblis, P. Didelio meistriškumo sportininkų rengimo problemos. Sporto mokslas, 2 242 7. Klomsten, T. Physical self-concept and sports: Do gender differences still exsist? Journal of Research [žiūrėta ]. Sport and Humanism. Lee, M. Values in children s sport: Spontaneously expressed values among young athletes. Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys: monografi ja. Vilnius: VPU leidykla. P Moreno, J. Physical self-perseption in Spanish adolescents: Effects of gender and involvent in physical activity.

Olympic pedagogy as a theory of deve- 22 20 Asta Budreikaitë, Eugenija Adaðkevièienë lopment of ethical and humanistic values in education.

Sporto mokslas, 3 53Oweis, P. Psychological outcomes of physical activity: A theoretical perspective. Understanding Human Values. Simmons, D. Measurement of values expression ir sports and athletics. Perceptual and Motor Skills, 62, Smalinskaitė, I. Moksleivių olimpinis ugdymas kaip pedagoginė sistema: daktaro disertacijos santrauka. Šukys, S. Socialiniai, moraliniai sporto sociologijos aspektai. Kaunas: LKKA. Sportinė veikla, kaip paauglių vertybinių orientacijų, asmenybės savybių ir socialinio elgesio formavimosi veiksnys: edukologijos daktaro disertacija.

Vainienė, E. Jaunimo mokyklų moksleivių fizinio aktyvumo sąsajos su mokymosi motyvacija, savigarba ir socialine integracija. Sportas, 1 68Verbylaitė, D. Dvasingumas ir jo ugdymo galimybės universitete. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. Žemaitis, V. Etikos žodynas. Vilnius: Rosma. Žukowska, Z. Universaliosios olimpinio ugdymo vertybės alternatyvaus ugdymo programose.

One of the major factors making a significant impact on adolescents value orientations and their personality development is sporting activity. The aim of the research was to determine and evaluate value attitudes and perception of adolescents jack o connell svorio netekimas nenutrūkstamas and not engaged in sports.

The tasks of the research were: 1. To reveal adolescents attitudes towards terminal and instrumental values and the acknowledgment of their significance. To unfold attitudes towards values from the perspective of physical activity. To determine the level of perception of value meaningfulness of adolescents engaged and not engaged in sports. The research was carried out in May The respondents were adolescents th formers.

The sample of the research was randomly chosen among th formers from eight secondary schools of different rural areas of Lithuania and different cities Vilnius, Klaipėda and regional centers Plungė, Telšiai, Raseiniai, Šakiai.

The size of the sample consisted of schoolchildren.

1 diena lieknėti

In the process of the research ethical and legal principles were observed. The aim of the research was explained to every respondent and the anonymity of the research was guaranteed. Methods of the research: the analysis of scientific literature; modified M. Rokeach methodology of value orientations Cruz et al. The empirical study showed jack o connell svorio netekimas nenutrūkstamas adolescents of that age considered health, happy family and learning to be the most relevant terminal values, and instrumental values were respectfulness and honesty.

Adolescents engaged in sports gave priority to the terminal values with compatibility of team activities, game enjoyment and active life, whereas respondents not engaged in sports considered these values to be less significant.

The level of perception of the notion of values among adolescents engaged and not engaged in sports was similar statistically significant differences were not found. Almost half of all adolescents surveyed did not fully perceive the notion of values. Such incomprehensive level of perception of the notion of values shows that deepening insight into the values notion still remains a relevant pedagogical problem.

Keywords: attitude towards values, terminal and instrumental values, sporting activity. Received on April 6, Priimta m. Socialinių mokslų edukologijos habilituotas daktaras, Lietuvos kūno kultūros akademijos Sportinių žaidimų katedros profesorius.

Mokslinių tyrimų kryptis sportininkų treniravimo sistemos, rengimo valdymo modeliavimas. Išanalizuota slidininkų vyrų ir moterųPasaulio slidinėjimo taurės varžybų galutinėje įskaitoje užėmusių 1 10 vietą, varžybinės veiklos rodikliai startų skaičius, varžybų krūvio dydis kmvaržybų krūvis ilgųjų nuotolių ir sprinto lenktynėse, varžybinės veiklos rezultatyvumas pagal užimtas vietas ir surinktus įskaitinius taškus Pasaulio taurės daugiaetapių varžybų galutinėje įskaitoje.

Išanalizuota slidininkų, Pasaulio taurės varžybų galutinėje įskaitoje užėmusių 1 30 vietą, varžybinės veiklos specializacijos ypatumai, rezultatyvumas ilgųjų nuotolių ir sprinto lenktynėse. Pasaulio elito slidininkų vyrų ir moterųdalyvavimo varžybose individualių sistemų modeliai priklauso nuo slidininkų specializacijos. Išsiskiria slidininkų -ių specializacijos grupės: slidininkai -ės universalai, ilgųjų nuotolių slidininkai -ėsslidininkai -ės sprinteriai -ės.

Pasaulio slidinėjimo taurės varžybų pirmo dešimtuko bendrojoje įskaitoje devynios slidininkės yra universalios ir jos per sezoną kartus dalyvavo individualiose ilgųjų nuotolių lenktynėse, 2 3 kartus tradicinių estafečių lenktynėse. Jų varžybinės veiklos krūvis km. Šios grupės slidininkės po 8 12 kartų dalyvavo sprinto lenktynėse, per kurias startavo nuo 23 iki 44 kartų priklausomai nuo sportinės sėkmės.

Slidininkų universalų, Pasaulio slidinėjimo taurės varžybų bendrojoje įskaitoje užėmusių 1 10 vietą, varžybų krūvį per sezoną sudarė: startai individualiose ilgųjų nuotolių, 2 3 startai tradicinių estafečių lenktynėse, per kurias jie įveikė km. Šios grupės slidininkai 4 12 kartų dalyvavo individualiose sprinto lenktynėse, kurių metu startavo kartų. Elito slidininkės universalesnės nei elito slidininkai.

Daugiadienės Tour de Ski lenktynės tapo svarbia elito slidininkų varžybų sistemos dalimi.

maitinimas po svorio

Raktažodžiai: Pasaulio taurės varžybos, ilgieji nuotoliai, sprintas, įskaitiniai taškai. Tarptautinės slidinėjimo federacijos FIS organizuojama slidinėjimo lenktynių varžybų programose buvo daug pokyčių: vykdomos dutlono lenktynės pusė nuotolio slystama klasikiniais slydimo būdais, keičiamos slidės ir lazdos, antra nuotolio pusė įveikiama čiuožiamaisiais būdaisindividualios ir komandinės po 2 dalyvius slidinėjimo sprinto lenktynės.

Pasaulio slidinėjimo taurės varžybų programą buvo įtrauktos ir pirmą kartą vykdomos daugiadienės slidinėjimo Tour de Ski lenktynės. Jose gaunami taškai įrašomi į bendrą Pasaulio taurės varžybų įskaitą priskaičiuojant koeficientą, didinantį šių varžybų reikšmingumą.

Daugiadienių slidinėjimo lenktynių programą 24 22 sudaro: lenktynės klasikiniais slydimo būdais ir laisvuoju čiuožimo stiliumi, lenktynės įveikiant tradicinius įvairaus ilgumo nuotolius, slidinėjimo sprintas, o paskutiniame daugiadienių etape vyksta persekiojimo lenktynės slystant tik į kalną. Ankstesni slidininkų dalyvavimo varžybose modeliai jau neatitinka šio laikmečio elito slidininkų dalyvavimo jack o connell svorio netekimas nenutrūkstamas sistemos.

Aktuali ir elito slidininkų universalumo bei specializavimosi problema: specializacija pagal slidinėjimo stilius, tradicinius nuotolius, sprinto lenktynes, kombinuotas dutlono lenktynes. Mokslo studijose dar mažai nagrinėjama svarbi elito slidininkų rengimo sudedamoji dalis varžybinės veiklos individualus modeliavimas, varžybų krūvio struktūra, dalyvavimo varžybose individualios sistemos.

Tyrimo tikslas išnagrinėti pasaulio elito slidininkų moterų ir vyrų varžybų krūvio kiekybinius rodiklius, specifiškumą per m. Tyrimo objektas elito slidininkų varžybų sistema, slidininkų, Pasaulio slidinėjimo taurės varžybų galutinėje įskaitoje per m. Duomenys gauti iš Tarptautinės slidinėjimo federacijos FIS oficialių dokumentų: biografinės medžiagos apie elito slidininkų dalyvavimą varžybose, Pasaulio slidinėjimo taurės etapinių varžybų protokolų, Tour de Ski lenktynių protokolų, Pasaulio slidinėjimo taurės varžybų galutinės įskaitos dokumentų Cross country 1, 2, 3, 4, 5.

Išanalizuota slidininkių ir slidininkų, Pasaulio slidinėjimo taurės varžybų galutinėje įskaitoje užimančių 1 10 vietą, varžybinė veikla. Išnagrinėta slidininkų vyrų ir moterųPasaulio slidinėjimo taurės varžybų galutinėje įskaitoje užėmusių 1 30 vietą, varžybinės veiklos specializacijos ypatumai pagal įskaitinius taškus tradicinių nuotolių ir sprinto lenktynėse. Antrais ciklo metais ir olimpinių žaidynių metais pasaulio slidinėjimo čempionatai nevyksta.

Per m. Pasaulio slidinėjimo taurės daugiaetapės varžybos suskirstytos į keturis laikotarpius: I laikotarpis penki Pasaulio taurės etapai; II laikotarpis daugiadienės Tour de Ski lenktynės ir du Pasaulio taurės etapai; III laikotarpis keturi Pasaulio taurės etapai; IV laikotarpis keturi Pasaulio taurės etapai.

Pasibaigus kiekvieno laikotarpio varžyboms sudaromi kvalifikaciniai slidininkų sąrašai susumavus įskaitinius taškus už rezultatus ilgųjų nuotolių tradicinių ir sprinto lenktynėse.

Įskaitinius taškus Pasaulio slidinėjimo taurės varžybose gauna slidininkai, individualiose lenktynėse užėmę 1 30 vietą. Už pirmą vietą skiriama taškų, už kitas taškai mažėja iki vieno už ą vietą. Po kiekvieno varžybų laikotarpio slidininkai, kvalifikaciniame sąraše reitinge užimantys 1 30 vietą, iš Tarptautinės slidinėjimo federacijos gauna finansavimą dalyvauti kito laikotarpio varžybose.

Gegužės 1 d. Ekspedicija Cambro - Normanas riteriai su maždaug vyrų armija nusileido Bannow Strand dabartyje Veksfordo grafystė. Henris atvyko į Airiją, norėdamas apžvelgti bendrą ekspedicijos pažangą.

Tokia sistema skatina slidininkus dažnai dalyvauti Pasaulio taurės varžybų etapinėse lenktynėse ir siekti užimti aukštas vietas kvalifikaciniame sąraše. Dėl šios priežasties didelė dalis elito slidininkų dalyvauja ilgųjų nuotolių ir sprinto, daugiadienėse Tour de Ski lenktynėse.

Pasaulio slidinėjimo taurės pirmo bendrosios įskaitos dešimtuko slidininkės per sezoną kartus dalyvavo individualiose ilgųjų nuotolių ir dar 2 3 kartus tradicinių estafečių lenktynėse 1 lent.

Slidininkių, m. Pasaulio slidinėjimo taurės varžybų bendrojoje įskaitoje užėmusių 1 10 vietą, varžybų krūvio rodikliai per m. Slidininkių, pagal ilgųjų nuotolių lenktynių rezultatus Pasaulio slidinėjimo taurės varžybų galutinėje įskaitoje užėmusių 1 10 vietą, varžybinės veiklos rezultatyvumas pagal kitas taurės varžybų programos dalis Užimta vieta ilgųjų nuotolių lenktynių įskaitoje Slidininkės pavardė, vardas Šalis Užimtos vietos pasaulio slidinėjimo taurės varžybų įskaitoje pagal programos dalis Daugiadienės Galutinė įskaita visos Sprinto lenktynės Tour de Ski programos dalys lenktynės 1 Kuitunen Virpi Suomija Shevcenko Valentina Ukraina Kowalczyk Justyna Lenkija Jacobsen Astrid Norvegija Nystad Claudia Vokietija Bjoergen Marit Norvegija nebaigė 7 Kalla Charlotte Švedija Saarinen Aino-Keisa Suomija Follis Arianna Italija Sachenbacher-Stehle Evi Vokietija iki 12 kartų dalyvavo individualiose sprinto lenktynėse.

Slidininkių, dalyvaujančių tose pačiose sprinto lenktynėse, startų skaičius skiriasi, o jį lemia gebėjimai ir sportinė sėkmė. Per vienerias sprinto lenktynes slidininkas gali startuoti tik vieną kartą, jei po kvalifikacinių lenktynių nepatenka į kitą etapą.

Keturis kartus gali startuoti, jei dalyvauja A arba B finalo lenktynėse. Pirmo bendrosios įskaitos dešimtuko slidininkės per sezoną 1 2 kartus dalyvavo komandinėse estafetė 2 3 0,8 1,3 km sprinto lenktynėse.

numesti svorio bezdaliuojant

Slidininkės, pagal ilgųjų nuotolių rezultatus bendrojoje įskaitoje užimančios 1 10 vietą, gauna taškų už sprinto lenktynes, o 9 šios grupės slidininkės patenka į pajėgiausiųjų sprinterių dvidešimtuką 2 lent. Elito slidininkai per sezoną kartų dalyvavo individualiose ilgųjų nuotolių ir 2 3 kartus tradicinių estafečių lenktynėse, o jų krūvis šiose varžybose siekė km 4 lent. Visi bendrosios įskaitos pirmo dešimtuko slidininkai dar 2 6 kartus dalyvavo individualiose sprinto lenktynėse.

Per sprinto lenktynes slidininkų individualių startų skaičius skirtingas nuo 3 iki Startų skaičius sprinto lenktynėse leidžia spręsti apie slidininkų specializaciją šiai rungčiai. Slidininkai, pagal ilgųjų nuotolių rezultatus Pasaulio slidinėjimo taurės varžybų bendrojoje įskaitoje užėmę 1 10 vietą 5 lent.

Trys slidininkai 26 24 Algirdas Èepulënas 3 lentelė. Slidininkų -iųm. Pasaulio slidinėjimo taurės varžybų galutinėje įskaitoje užėmusių 1 30 vietą, varžybinės veiklos ypatumai Eil. Nr Užimta vieta Slidininkų grupės ir jų varžybinės veiklos požymiai Slidininkų skaičius Procentai Slidininkės Slidininkės, pagal ilgųjų nuotolių, sprinto ir daugiadienių Tour de Ski lenktynių rezultatus bendrojoje įskaitoje užėmusios 1 30 vietą 1. Turi taškų už ilgųjų nuotolių lenktynes Turi taškų už sprinto lenktynes 28 93,33 3.

Patenka į trisdešimtuką pagal ilgųjų nuotolių lenktynių rezultatus 26 86,66 4. Patenka į trisdešimtuką pagal sprinto lenktynių rezultatus 20 66,66 5. Patenka į daugiadienių Tour de Ski lenktynių trisdešimtuką Slidininkės, pagal ilgųjų nuotolių lenktynių rezultatus užėmusios 1 30 vietą 1.

Turi taškų už rezultatus sprinto lenktynėse Patenka į sprinterių trisdešimtuką 16 53,33 3. Patenka į daugiadienių Tour de Ski lenktynių trisdešimtuką Slidininkės, pagal sprinto lenktynių rezultatus užėmusios 1 30 vietą 1. Turi taškų už rezultatus ilgųjų nuotolių lenktynėse 20 66,66 2. Patenka į trisdešimtuką pagal ilgųjų nuotolių lenktynių rezultatus 17 55,66 3. Patenka į daugiadienių Tour de Ski lenktynių trisdešimtuką 17 56,66 Slidininkai Slidininkai, pagal ilgųjų nuotolių, sprinto ir daugiadienių Tour de Ski lenktynių rezultatus bendrojoje įskaitoje užėmę 1 30 vietą 1.

Turi taškų už ilgųjų nuotolių lenktynes Turi jack o connell svorio netekimas nenutrūkstamas už sprinto lenktynes Patenka į trisdešimtuką pagal ilgųjų nuotolių lenktynių rezultatus Patenka į trisdešimtuką pagal sprinto lenktynių rezultatus 16 53,33 5. Patenka į daugiadienių Tour de Ski lenktynių trisdešimtuką 22 73,33 Slidininkai, pagal ilgųjų nuotolių lenktynių rezultatus užėmę 1 30 vietą 1. Turi taškų už rezultatus sprinto lenktynėse 25 83,33 2. Patenka į sprinterių trisdešimtuką 8 26,66 3.

Patenka į daugiadienių Tour de Ski lenktynių trisdešimtuką Slidininkai, pagal sprinto lenktynių rezultatus užėmę 1 30 vietą 1. Turi taškų už rezultatus ilgųjų nuotolių lenktynėse 13 43,33 2. Patenka į trisdešimtuką pagal ilgųjų nuotolių lenktynių rezultatus 8 26,66 3.

Patenka į daugiadienių Tour de Ski lenktynių trisdešimtuką 8 26,66 4 lentelė. Slidininkų, m. Penki šios grupės slidininkai dalyvavo Tour de Ski lenktynėse, bet jas baigė tik trys.

Slidininkų, pagal ilgųjų nuotolių rezultatus m. FIS varžybų sistema skatina slidininkus, siekiančius užimti aukštas vietas galutinėje Pasaulio slidinėjimo taurės varžybų įskaitoje, dalyvauti varžybose klasikiniu ir laisvuoju stiliumi. Slidininkai, kurie specializuojasi lenktynėms tik vienu stiliumi, mažiau kartų startuoja Pasaulio slidinėjimo taurės varžybose. Tokio tipo slidininkai nepajėgūs siekti gerų rezultatų dutlono lenktynėse ir jose nedalyvauja.

Dutlono 15 km moterims ir 30 km vyrams30 km moterims ir 50 km vyrams lenktynėse startuojant bendruoju startu, lenktynių lyderių grupė dažnai iki 10 ir daugiau slidininkų iki paskutinio nuotolio kilometro slysta kartu ir vietų pasiskirstymą jack o connell svorio netekimas nenutrūkstamas finišo sprinterinis spurtas.

Finišuojant ilgųjų nuotolių slidininkams būtina pasiekti didelį sprinterinį slydimo greitį. Slidininkai, norėdami lavinti slydimo greitį ir greičio ištvermę, dalyvauja ir slidinėjimo sprinto lenktynėse.

Pagal ilgųjų nuotolių rezultatus pajėgiausios m. Kuitunen 1 vietaJ. Kowalczyk 3A. Jocobsen 4A. Saarinen 8A. Follis 9 yra universalios slidininkės. Jos užėmė aukštas vietas sprinterių klasifikacijoje ir pagal sprinto rezultatus atitinkamai 3, 8, 2, 6, 9 vietą.

Majdic, Pasaulio taurės sprinto varžybų klasifikacijoje užė musi pirmą vietą, yra universali slidininkė ji bendrojoje įskaitoje pagal visas programos rungtis užėmė penktą vietą. Ši slidininkė 21 kartą dalyvavo individualiose ilgųjų nuotolių ir 37 kartus sprinto lenktynėse.

Pasaulio elito slidininkes pagal jų varžybinės veiklos specifiškumą ir pasiektus rezultatus lenktynėse galima sąlygiškai skirti į tris grupes: slidininkės universalės, kurios pasiekia puikius rezultatus ilgųjų nuotolių ir sprinto lenktynėse; ilgųjų nuotolių slidininkės, pasiekiančios geriausius rezultatus ilgųjų 10 30 km nuotolių lenktynėse, retai dalyvaujančios arba visai nedalyvaujančios slidinėjimo sprinto lenktynėse; slidininkės sprinterės, užimančios aukštas vietas sprinto lenktynėse, mažai dalyvaujančios ilgųjų nuotolių lenktynėse, neturinčios įskaitinių taškų už rezultatus ilgųjų nuotolių lenktynėse.

Kiekvienos grupės slidininkių dalyvavimo varžybose modelis skirtingas. Slidininkės universalės per sezoną kartus dalyvavo individualiose ilgųjų nuotolių, 2 3 kartus tradicinių estafečių lenktynėse, ir tokių varžybų individualus krūvis siekė km. Šios grupės slidininkės po 28 kartų dalyvavo sprinto lenktynėse, per kurias startavo nuo 23 iki 44 kartų priklausomai nuo sportinės sėkmės. Slidininkės universalės sprinto lenktynėse pajėgios lygiaverčiai konkuruoti su sprinterėmis, o ilgųjų nuotolių lenktynėse jos net pajėgesnės už slidininkes, kurios daugiau specializuojasi ilgųjų nuotolių lenktynėms ir retai dalyvauja sprinto lenktynėse.

Slidininkės universalės užėmė septynias vietas šio sezono pajėgiausiųjų sprinterių dešimtuke. Slidininkės sprinterės nedalyvauja daugiadienėse Tour de Ski lenktynėse, o ilgųjų nuotolių lenktynėse dažniau dalyvauja sezono pradžioje ir pabaigoje m. Medalių laimėtojos buvo slidininkės universalės.

Aukso jack o connell svorio netekimas nenutrūkstamas laimėtojos K. Neumannova 10 km laisvuoju stiliumi ir V. Kuitunen 30 km klasikiniu stiliumi iki čempionato pradžios atitinkamai 13 ir 24 kartus startavo sprinto lenktynėse.

Šešios slidininkės, laimėjusios medalius individualiose šio čempionato lenktynėse, buvo dalyvavusios ir daugiadienėse Tour de Ski lenktynėse sezono pradžioje Čepulėnas, Slidininkai, m. Pasaulio taurės varžybų bendrojoje įskaitoje užėmę 1 10 vietą, yra universalai visi turėjo įskaitinių taškų už ilgųjų nuotolių, sprinto ir daugiadienių Tour de Ski lenktynių rezultatus 3 pav. Šioje universalių slidininkų grupėje galima išskirti 3 pav. Atsižvelgiant į slidininkų dalyvavimo varžybose specifiką ir pasiektus rezultatus dar galima išskirti: ilgųjų nuotolių slidininkus ir retai dalyvaujančius arba visai nedalyvaujančius slidinėjimo sprinto lenktynėse, neturinčius įskaitinių taškų už sprinto rezultatus; slidininkus sprinterius, dalyvaujančius tik sprinto lenktynėse m.

Universaliųjų slidininkų stajerių varžybų krūvis per sezoną startai ilgųjų nuotolių lenktynėse ir nuo 4 iki 12 startų sprinto lenktynėse. Šios grupės slidininkų varžybų krūvis ilgųjų nuotolių lenktynėse siekia nuo iki km per sezoną 4 lent. Remiantis F. Neumann ir kt. Slidininkai sprinteriai vyrai sprinto lenktynėse užima pirmaujančias pozicijas.

Slidininkai universalai ir slidininkai stajeriai dalyvauja sprinto lenktynėse ugdydami maksimalųjį slydimo greitį. Jie geba gauti įskaitinių taškų, bet pirmaujančių pozicijų neužima. Elito slidininkės, palyginti su slidininkais vyrais, yra universalesnės.

Pasaulio elito slidininkų vyrų ir moterų dalyvavimo varžybose individuali sistema priklauso nuo specializacijos. Išskirtinos tokios slidininkų -ių specializacijos grupės: slidininkai universalai, kurie gali būti ir stajeriai, ir sprinteriai; ilgųjų nuotolių slidininkai; slidininkai sprinteriai. Pasaulio elito slidininkų -ių didžiausią varžybų krūvio dalį sudaro Pasaulio slidinėjimo taurės varžybos.

Šiose lenktynėse dalyvauja slidininkai universalai, Pasaulio taurės varžybų bendrojoje įskaitoje siekiantys aukštų vietų. Athlete information. Prieiga internetu: Cross-country 2. World Cup Prieiga internetu: Cross-country 4.

Tour de Ski Results. Prieiga internetu: Cross-country 5. World Cup Standings. Prieiga internetu: Čepulėnas, A. Elito slidininkų varžybinės veiklos charakteristika. Sportas, 4 jack o connell svorio netekimas nenutrūkstamasČepulėnas, A. Individual modeling of the competition activities for elite female ski races during the season.

Science and Skiing IV. Edited by E. Müller, S. Lindinger, T. P Čepulėnas, A. The competition activity of elite cross-country skiers during the season. Abstract book. Brussels, October 11 th pp. Neumann, G. Successful Endurance Training. P Ostrowski, Ch. Leistungssport, 2 37Stöggl, T. Competition analysis of the last decade in cross-country skiing. P Suslovas, F. Individualių sporto šakų varžybų sistema šiuolaikiniame sporto raidos etape.

We also analyzed the specialization peculiarities of the competitive activities and the long distance and sprint outcomes of male and female skiers who took the 1 st 30 th places in the final credit of the World Cup race.

The groups of male and female skiers specialization are as follows: Universal male and female skiers who take high places in the final total credit of the skiing World Cup races according to the long distance and sprint outcomes.

This group includes universal skiers stayers and sprint racers; Long distance skiers; Ski sprinters. In the total credit of the first ten of the World Cup ski races nine female skiers were universal, and they participated times in the individual long distance races and 2 3 times in traditional relay races in a season.

Their contest load was km. The skiers of this group participated in sprint races 8 12 times, where they started times depending on their athletic success. The contest load of universal male skiers who took the 1 st 10 th places in the final total credit of the World Cup skiing races in one season included starts in individual long distance races, 2 3 starts in traditional relay races, and they covered km.

The skiers of this group participated in individual sprint races 4 12 times, where they started times. The majority of skiers who took the 1 st 30 th places in the final total credit of the World Cup skiing races had credit points for their results in long distance and sprint races. Elite female skiers were more universal than elite male skiers. A multi-day Tour de Ski tournament became an important part of elite skiers contest system.

Keywords: World Cup contest, long distance, sprint, credit points. Received on February 9, Priimta m. Biomedicinos mokslų daktaras. Lietuvos kūno kultūros akademijos Kūno kultūros katedros lektorius. Mokslinių tyrimų kryptys: skirtingų fizinių krūvių poveikis paauglių organizmui; mokinių fizinio aktyvumo problematika.

  • Madingi nuotykiai metant svorį
  • Вэйнамонд -- так называемый чистый разум, и знания его представляются безграничными.
  • Но в этот же самый миг и Шалмирейн, и его странные гости исчезли, и он снова очутился перед Центральным Компьютером в глубинах своего Диаспара.

SANTRAUKA metų amžíaus tarpsniu organizmas labai jautrus išorės poveikiams, todėl šio amžiaus sportuojančių berniukų tyrimai yra reikalingi ir gali atskleisti sudėtingą įgimtų bei įgyjamų endogeninių ir egzogeninių veiksnių ryšį.

Tyrimo tikslas palyginti iš dalies reglamentuoto fi zinio krūvio, kuris būdingas sportinių žaidimų veiklai, ir griežtai reglamentuoto fi zinio krūvio, vyraujančio ciklinių sporto šakų pratybose, poveikį vaikų funkciniam parengtumui.

Tyriamųjų kontingentą sudarė m. Visi tiriamieji suskirstyti į tris grupes: nesportuojančius, kultivuojančius ciklines sporto šakas ir sportinius žaidimus. Tyrimo metu taikyti šie metodai: kūno masės komponentų nustatymas, tepingo testas, Rufjė fi zinio krūvio mėginys, vertikalaus šuolio testas, 30 s vertikalaus šuoliavimo testas, arterinio kraujospūdžio matavimas, elektrokardiografija, dinamometrija.

Tyrimai tarp grupių neatskleidė didelio ciklinių sporto šakų ir sportinių žaidimų pratybų poveikio m. Stebint motorinės sistemos rezultatus nustatyta, kad visų amžiaus grupių sportuojančiųjų rezultatai buvo geresni už nesportuojančiųjų: 13 m.

Atliekant dinamometrinius matavimus nustatyta, kad ciklinių šakų sportininkų raumenų jėga yra didesnė už nesportuojančiųjų ir žaidėjų. Tai rodo, kad bet kokie fi ziniai krūviai iš dalies ar griežtai reglamentuoti teigiamai veikia sparčiai besivystantį organizmą, lemia sportinius rezultatus. Vertinant širdies susitraukimų dažnio ŠSD reikšmes nustatyta, kad mažiausios jos buvo žaidėjų, ypač 13 m.

Išvados: 1 fizinių krūvių pobūdis reikšmingai veikia vaikų raumenų darbingumo rodiklių gerėjimo tempus: m. Raktažodžiai: sportiniai žaidimai, cikliniai pratimai, širdies ir kraujagyslių sistema, centrinė nervų sistema. Ilgalaikio kartotinio fizinio krūvio metu kinta ŠKS Pober et al. Širdies funkcinės galimybės dažnai tampa organizmo adaptacinių galimybių ribojamuoju veiksniu, dėl to ŠKS adaptacija prie fizinių krūvių yra viena iš svarbiausių sąlygų, lemiančių bendrą organizmo adaptaciją aplinkoje.

Augant organizmui, per pirmuosius metų fizinio krūvio metu labiausiai kinta ŠSD Hainsworth, ; Fletcher et al. Fiziniais pratimais galima pagerinti daugelį funkcinių rodiklių, tačiau pažanga priklauso ir nuo fenotipinės adaptacijos, ir nuo taikomų pratimų pobūdžio.

Uploaded by

Laikoma, kad vaikų fizinio parengtumo kaitą labiausiai veikia sporto šakų, reikalaujančių greitai reaguoti į naujus išorės dirgiklius, pratybos, pavyzdžiui, žaidimai, trumpųjų nuotolių bėgimas, fechtavimasis, boksas, imtynės ir kt. Olson, ; Kozlowski et al. Tyrimo tikslas palyginti iš dalies reglamentuoto fizinio krūvio, būdingo sportinių žaidimų veiklai, ir griežtai reglamentuoto fizinio krūvio, vyraujančio ciklinių sporto šakų treniruotėse, poveikį vaikų funkciniam parengtumui.

Biomedicinos mokslai ziologija; mityba; griaučiai, raumenų sistema, judėjimas; biomechanika, biometrija; sporto medicina; zinė medicina, kineziterapija, revalidacija, reabilitacija; visuomenės sveikata. Fiziniai mokslai biochemija; statistika, programavimas; informatika, sistemų teorija.

Visi tiriamieji suskirstyti į tris grupes: nesportuojantys 11 m. Berniukai dvi dienas prieš tyrimus neatliko varginančių fizinių krūvių. Kūno masės komponentai buvo vertinami bioelektrinio impedanso metodu kūno kompozicijos analizatoriumi Tanita TBF CNS funkcijai vertinti buvo naudojamas 40 s trukmės tepingo testas, atliekamas spaudžiant pasirinktą kompiuterio klaviatūros klavišą. Raumenų darbingumas buvo vertinamas pagal dinamometrijos ir vertikalaus šuolio iš vietos bei 30 s trukmės šuolių serijos rezultatus.

Dinamometru Nicholas matuota: rankos keliamųjų, šlaunies lenkiamųjų, blauzdos tiesiamųjų, blauzdos lenkiamųjų, dilbio lenkiamųjų ir dilbio tiesiamųjų raumenų jėga. Prietaisas dedamas tarp tyrėjo rankos ir norimos išmatuoti tiriamojo galūnės. Tyrėjo spaudimo jėga per dinamometrą nukreipta į matuojamą galūnę Bačiulienė, ŠKS funkcija buvo vertinama registruojant EKG ir matuojant arterinio kraujo spaudimo AKS rodiklius Rufjė fizinio krūvio mėginio bei 30 s trukmės vertikalių šuolių metu.

Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institute sukurta kompiuterinė EKG analizės sistema Kaunas krūvis apskaičiuodavo ir pateikdavo ŠKS funkcinių rodiklių visų 12 EKG atvadų vidurkių per 10 s registruojamų rodiklių reikšmes, jų pokyčius. Vertinant gautus tyrimo rezultatus, visais atvejais buvo nustatomas aritmetinis vidurkis x ir standartinis nuokrypis S. Tyrimo metu nustatant skirtumo patikimumą tarp rodiklių vidurkių buvo naudojamas Stjudento t Student t kriterijus, taikomas nepriklausomoms imtims.

Jie statistiškai patikimai skyrėsi tarp nesportuojančių berniukų ir ciklinių šakų sportininkų bei žaidėjų. Sportuojančiųjų grupėse riebalinio audinio kiekis m.

Jis paliko Siciliją ir grįžo į Kartaginą, netrukus sugrįžo ir visi kariai. Samdiniai, kuriems nebuvo sumokėta už karinę tarnybą, m. Negavę žadėto atlygio už karo tarnybą, libiai ir kiti samdiniai veteranai suorganizavo sukilimą ir apgulė Kartaginos miestą, todėl Hamilkaras buvo priverstas negailestingai susidoroti su sukilusiais samdiniais ir jų vadais, tokiais kaip Hasdrubalas Giskas - jis buvo vienas iš vadų, vadovavusių kartaginiečių kariuomenei Sicilijoje. Tarp sukilėlių taip pat buvo karių, kuriems Sicilijoje vadovavo pats Hamilkaras. Kova buvo nuožmi, kartais tai viena, tai kita pusė pasiekdavo pranašumą.

Nesportuojančiųjų grupėje jis mažėjo tik iki 13 m.