C9 nevalykite svorio

Perkrovimo bandymai baigti Laukti 1 valandą 1 bandymui Patikrinti ar nėra degimo blokavimo. Jeigu naudojate acto rūgštį arba acto rūgšties esenciją, tai gali sugadinti vidines aparato dalis. Įsitikinus, kad pakeitimai buvo atlikti su tinkamo diametro antgaliu, tinkamu naujo tipo dujoms ir nustatymai atlikti reikiamam slėgiui, patikrinkite ar degiklio liepsna nėra per didelė ar per žema ir stabili neatsiplėšia nuo degiklio ; Pastaba.

VICTRIX ZEUS SUPERIOR ERP

Nors katilą ir rekomenduojama montuoti su viršutiniu apsauginiu gaubtu dėl papildomos apsaugos garantijos, tačiau įvertinant aukščiau aprašytą konfigūraciją, tai nėra privaloma.

Terminalo vieta kalbant apie atstumus nuo angų, šalimais esančių pastatų, grindų ir tt. Šis terminalas yra prijungtas išorėje tiesioginiam oro įsiurbimui ir dūmų išmetimui. Horizontalus komplektas gali būti sumontuotas galine dešine puse, kairiu šonu arba priešakine jungtimi. Jungiant priešakine jungtimi privaloma naudoti fiksacinę plokštelę arba koncentrinės alkūnės movą tam, kad liktų pakankamai vietos atlikti testams kurių reikalauja taisyklės.

Išorinis tinklas. Įsitikinkite kad išorinė silikoninė siena sutvirtinanti plokštė yra teisingai įterpta į sieną.

Visa Lietuva 1931, 1932

Komplekto surinkimas Pav. Įstatykite išmetimo vamzdį 3 lygia puse tėtė į alkūnės kiaurymę mama su riebokšliu ir krašteliu 2 iki tvirto susijungimo; tikrinkite, kad tinkamai parinkote komplektuojamas sandarinimo plokšteles. Šios konfigūracijos komplektas gali būti prailgintas iki maksimalių horizontalių Į šį ilgį įskaičiuotos išvesties grotelės, bet neįskaičiuojama koncentrinė išvesties alkūnė.

Būtent tokia konfigūracija atitinka varžos faktoriaus vertę, lygią Tokiais atvejais būtinas patikslinimas dėl reikiamų antgalių parinkimo. Sumontuokite flanšinį adapterį 2 ant centrinės katilo angos, naudojant riebokšlį 1 ir prisukite komplektuojamais varžtais. Įstatykite išmetimo vamzdį 3 lygia puse tėtė į alkūnės kiaurymę mama su riebokšliu ir krašteliu 2 iki tvirto susijungimo. Patikrinkite, ar tinkamai parinktos ir įstatytos komplektuojamos sandarinimo plokštelės 5 6.

Šios konfigūracijos komplektas gali būti ištęstas iki maksimalaus 32 m ilgio, kartu su terminalu ir grotelėmis neįskaičiuojant koncentrinės alkūnės sumontuotos į katilą. Jeigu papildomi komponentai yra surinkti, maksimalus leidžiamas ilgis turi būti sumažintas. Maks 13 1. C tipo konfigūracija, uždara kamera su priverstiniu išsiurbimu.

Koncentrinis vertikalus įsiurbimo ir išmetimo komplektas. Šis vertikalus terminalas yra tiesiogiai sujungtas su pastato išore oro padavimui ir dūmų išmetimui. Netikros aliuminio plokštelės instaliacija: pakeiskite plokšteles aliuminio lapu 4suformuokite taip, kad nuo jo nubėgtų vanduo. Pastatykite skydelį 6 ant aliuminio čerpės ir įterpkite įsiurbimo-išmetimo vamzdį 5.

Pastaba: sumontavus katilą vietose, kuriose oras gali labai atšalti specialus šalčiui atsparus komplektas gali būti sumontuotas kaip alternatyva standartiniam komplektui. Šios komplektacijos rinkinys gali būti prailgintas iki maksimalaus. Tiesiai vertikalaus Ši konfigūracija atitinka varžos faktorių Tokiais atvejais turi būti patikslinimas dėl reikiamų antgalių parinkimo.

Komplekto montavimas Pav. Sumontuokite flanšinį adapterį 2 ant centrinės katilo kiaurymės, įstatykit tarpinę 1 sukamaisiais judesiais nukreiptai žemyn sujunkite su katilo flanšu, sutvirtinkite varžtais įeinančiais į komplektą. Pastatykite skydelį 5 ant aliuminio c9 nevalykite svorio ir įterpkite įsiurbimo-išmetimo vamzdį 7. Šios konfigūracijos komplektas gali būti prailgintas iki maksimalių 32 m ilgio įskaičiuojant terminalą.

c9 nevalykite svorio kaip mes lieknėjame

Kartu su papildomais komponentais maksimalus ilgis turi būti sumažintas. Tokiais atvejais turi būti patikslinimas dėl reikiamų antgalių parinkimo. C tipo konfigūracija, su uždara kamera ir priverstine trauka.

Degimo produktai yra išmetami pro vamzdį S plastike, atspariam rūgšties kondensatui. Oras patenka pro ortakį A degimui jis taip pat pagamintas iš plastiko.

Įsiurbimo vamzdis A gali būti sumontuotas dešinėje arba kairėje centrinio išmetimo vamzdžio pusėje S. Abu ortakiai gali būti išvesti bet kuria kryptimi. Jei reikia, ištraukite plokščia flanšą iš šoninės kiaurymės centrinės kiaurymės atžvilgiu ir pakeiskite jį flanšu 3 kartu su katile įstatytu riebokšliu 2 bei pritvirtinkite komplektuojamais varžtais.

Įstatyti antgalį tėtis švelniai į alkūnę 5 mama flanšo antgalį 3 ir 4 S 5 Įstatyti įsiurbimo terminalą 6 su tėtis puse švelniai į mama alkūnės pusę 5 iki pabaigos, įsitikinant, kad vidinės ir išorinės sandarinimo plokštelės įsistatė.

Įstatykite išmetimo vamzdį 9 su tėtis puse švelniai į mama alkūnės pusę 5 iki galo įsitikinant, kad Vidinė sandarinimo plokštelė įsistatė, tokiu būdu sujungiami visi komplekto komponentai ir užtikrinamas sandarumas.

Montavimo atstumai Pav. C9 nevalykite svorio vertikalus tiesus ilgis be a lkūnės kuris gali būti naudojamas Ø 80 įsiurbimo išmetimo vamzdžiui yra 41 metras, nepaisant kam jie yra naudojami įsiurbimui ar išmetimui.

Maksimalus horizontalus tiesus ilgis su alkūne įsiurbimui ir išmetimuikuris gali būti naudojamas Ø 80 įsiurbimo išmetimo vamzdžiui yra 36 metrai, nepaisant kam jie yra naudojami įsiurbimui ar išmetimui. C83 minimalus nuolydis 1. Sumontuoti komplekto komponentus "C9" ant durų A vamzdžių sistemoje Pav Tik Ø versijai užmauti flanšinį adapterį 11?

Siekiant išvengti perpylimo, reguliariai ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą. Išimamų dalių Visas išimamas dalis, išskyrus vandens rezervuarą, galima plauti indaplovėje.

Užmauti vamzdžių sistemą kaip aprašyta instrukcijos lape. Apskaičiuoti atstumus tarp katilo nusausinimo ir vamzdžių sistemos alkūnės. Parengti katilo dūmų sistemą, užtikrinant kad vidinis vamzdis iš koncentrinio komplekto yra teisingai įstatytas į vamzdžių sistemos alkūnę Pav. Esant nepakankamam komponentų sutepimui pašalinkite lubrikantą naudodami sausą šluostę, tada sutepkite dalis paprastu tepalu. Nustatyti C93 c9 nevalykite svorio negu aprašytos dūmų sistemos konfigūracijas Pav. Kai visi komponentai bus tinkamai surinkti išmetimo dūmai bus pašalinami per vamzdžių sistemą; oras užtikrinantis normalų katilo degimą bus paduotas tiesiai iš šachtos Pav.

Nustatyti C93 kitas nei aprašyta sistemos konfigūracijas Pav. A Todėl reikia atimti atitinkamos dalies ilgį pridėtą prie 28 galimų metrų. Dūmų nuvedimas tai veiksmas, kuomet vienas ar keli sujungti vamzdžiai sudaro sistemą, kuria pašalinami dujų degimo produktai jau esamais vamzdžiais, nauju dūmų kaminu, vamzdžiais arba anga taip pat naujuose pastatuose pav.

Immergas dūmų nuvedimo sistema. Ø60 standus ir Ø80 lankstus Žalioji dūmų nuvedimo sistema turi būti naudojama tik namų poreikiams ir su Immergas kondensaciniais katilais. Bet kuriuo atveju, dūmų nuvedimo darbai turi atitikti standartuose nurodytas ir esamus techninius reikalavimus atitinkančias taisykles; ypač atitikimo deklaraciją, kuri turi būti sudaryta darbų pabaigoje ir dūmų nuvedimo sistemos paleidimo pradžioje.

Turi būti laikomasi projekto instrukcijų arba techninių ataskaitų, kurios pateiktos atitiktų standartinius ir dabartinius reikalavimus.

Sistema arba sistemos dalys turi techninių charakteristikų trukmę galiojimąlaikantis dabartinių standartų, su sąlyga kad: - Sistema bus naudojama vidutinėmis atmosferos ir aplinkos sąlygomis, pagal dabartinius reikalavimus nebuvimas dūmų, dulkių ir dujų, kurios galėtų pakeisti normalias termo-fizines ar chemines sąlygas; kasdieniniai temperatūros svyravimai normos ribose ir t. Šis ilgis gaunamas skaičiuojant Ø 80 išmetimo terminalą, 1m Ø 80 v am zd į išme t ime, dvi 90 Ø 80 alkūnes ir katilo angą.

Prietaisas gali būti montuojamas patalpų viduje 23 ir B53 režimuose; tais c9 nevalykite svorio kuomet turi būti laikomasi visų techniniai reikalavimų, nacionaliniu bei vietos valdžios lygiu esančių nutarimų.

Montavimui naudoti 1. Dūmų nuvedimas nebūtinai turi būti sumontuotas prie tradicinio tipo dūmtraukio. Dūmų išvedimas, katilui sumontuotam pagal C konfigūraciją, gali būti prijungtas prie specialaus LAS tipo kolektyvinio dūmtraukio. B tipo konfigūracijoms dūmų išmetimas gali būti išvestas tik per individualų kaminą arba tiesiai į atmosferą per tam skirtą terminalą.

Kolektyviniai ir kombinuoti dūmtraukiai turi svorio metimo kvapai specialiai suprojektuoti kvalifikuotose profesionalų kompanijose pagal apskaičiavimo metodą ir galiojančius techninius reikalavimus. Kaminai arba dūmtraukių išmetamų dūmų vamzdžių sujungimų atkarpos turi atitikti galiojančių techninių standartų normatyvus 16 17 1.

Dūmtraukiai, kaminai ir židiniai degimo produktų išmetimui turi atitikti reikiamus standartus. Kaminai ir stoge instaliuoti nuvedimo vamzdžiai turi atitikti angos aukštį ir atstumą nuo techninių talpų pagal galiojančius standartus. Dūmtraukio išmetimo terminalo vietos parinkimas.

Dūmų išmetimo terminalai turi būti: - montuojami pastato išorėje; - vieta parenkama atsižvelgiant į minimalius atstumus nurodytus techniniuose standartuose. Degimo produktų išmetimas prietaisuose, veikiančiuose natūralios arba priverstinė traukos būdu, atviru viršumi arba uždarose aplinkose.

Leidžiama naudoti tiesioginį dūmų nuvedimą iš visų pusių uždarose patalpose su atviromis viršuje erdvėmis ventiliaciniai kanalai, šachtos, kiemai ir t. Prijungus katilą per sistemos užpildymo kaklelį užpildykite sistemą Pav ir Užpildymas atliekamas nedideliu greičiu, įsitikinant, kad oro burbulai esantys vandenyje išeis per katilą ir šildymo sistemos ventiliacinius ventilius.

Cirkuliaciniame siurblyje yra sumontuotas katilo oro nuvedimo vožtuvas. Reikia atsukti oro nuvedimo čiaupus radiatoriuose. Vožtuvus uždaryti leidžiama tik tada, kai per juos teka tik vanduo. Kai pasiekiamas maždaug 1,2 bar slėgis, reikia uždaryti vandens pripildymo čiaupą PASTABA: atliekant operacijas, intervalais įjunkite cirkuliacinį siurblį naudodami pagrindinį jungiklį valdymo pulte.

Metalinis krepšelis iDesign York Basket, 32 x 16 cm

Nuorinkite cirkuliacinį siurblį atlaisvindami priekyje esantį dangtelį ir palikdami veikiantį variklį. Pirmą kartą uždegus katilą, išmetamosios dujos gali išeiti iš kondensato drenažo; po kelių minučių veikimo įsitikinkite, kad tai nebevyksta. Norėdami paleisti sistemą vadovaukitės techniniais standartais: Tai padalinta sistemos operacijas į tris kategorijas: naujos sistemos, modifikuotos sistemos, iš naujo paleistos sistemos.

Norėdami gauti įstatymo numatytą Atitikties Deklaraciją, būtina laikytis žemiau nurodytų c9 nevalykite svorio eksploatacijos sąlygų žemiau išvardintas operacijas gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai : - patikrinti įrenginio sandarumą, kaip nurodyta normatyviniuose reikalavimuose - patikrinti naudojamų dujų tipo atitikimą su tuo, kuris nustatytas katile; - patikrinti ar yra išorinių faktorių, kurie gali suformuoti kuro kišenes; - įjukite katilą ir patikrinkite degimą; - patikrinkite ar dujų padavimas ir slėgis atitinka duomenis instrukcijoje Par.

Katilo negalima paleisti jei nors viena iš išvardintų sąlygų yra neišpildyta. Konvencinė katilo garantija įsigalioja nuo šios patikros dienos. Vartotojui įteikiami pirminės patikros sertifikatas ir garantija. Katilai gaminami su įvairaus tipo cirkuliaciniais siurbliais. Katilui dirbant šildymo režimu cirkuliatoriaus greitis aprašomas pagal parametrą P57 pilvo riebalų nuostolių arbata konfiguraciniame meniu ir M5veikiant DHW režime cirkuliatorius dirbs tuo pačiu greičiu.

Šildymo etape galimi Auto ir Fixed režimai. Auto: automatinis siurblio greitis. Šiame režime pasirinkite tarp Proporcionalaus ir Pastovaus T pasirinkimų.

Galimas siurblio paleidimas. Rankiniu būdu paleiskit variklio veleną atsuktuvu, spauskite su a plokščiu atsuktuvu pagal ašį ir atsargiai sukite variklio veleną. Apeities By-pass reguliavimas dalis. Katilas gaminamas su 1. Prireikus, a p e i t i s g a l i b ū t i r e g u l i u o j a m a pagal sistemos reikalavimus iki minimalaus apeitis uždaryta iki maksimalaus apeitis atidaryta.

c9 nevalykite svorio svorio metimo atsiskaitymas

Reguliuokite naudodami plokščia atsuktuvą, pasukite pagal laikrodžio rodyklę uždarymui; pasukite prieš laikrodžio rodyklę atidarymui. Galimas sistemos slėgis. Katilo konstrukcija leidžia naudoti uždarymo vožtuvus vamzdžiuose, kuriais paduodamas vanduo į šildymo sistemą ir vamzdžiuose, kuriais vanduo grįžta iš sistemos.

Tokio komplekto sumontavimas yra labai patogus ir leidžia išleisti vandenį tik iš katilo, tuo pačiu paliekant jį šildymo sistemoje.

  1. Metalinis krepšelis iDesign York Basket, 32 x 16 cm | Bonami
  2. Dr poon svorio metimo rezultatai
  3. Kaip kompanijos Immergas klientas, Jūs galite visada pasitikėti mūsų autorizuota serviso tarnyba, kuri visuomet pasiruošusi užtikrinti pastovų ir efektyvų Jūsų katilo darbą.

Taip pat versija su filtru saugo katilo funkcines charakteristikas inspekcijos filtro dėka. Polifosfatų dozatoriaus komplektas pagal pageidavimą. Polifosfatų dozatorius neleidžia susidaryti kalkių apnašoms ir išlaiko nepakitusias pirmines karšto vandens charakteristikas. Katilo konstrukcija įgalina montuoti polifosfatų dozatorius. Rėlių lenta pareikalavus. Katilas paruoštas relių plokštės montavimui kuri leidžia padidinti prietaiso funkcionalumą. Apsauginio dangčio komplektas.

Montuojant katilą išorėje ar dalinai aptvertoje patalpoje, su tiesioginiu oro paėmimu iš vietos, būtina sumontuoti specialų apsauginį viršutinį dangtį, kuris užtikrins tinkamą katilo veikimą ir apsaugos nuo atmosferos poveikio Recirkuliacijos rinkinys pageidaujant.

Katilo talpa paruošta siurblio rinkiniui. Immergas tiekia fitingus ir priedus kurie laidžia sujungti talpą karšto vandens sistemą. Siurblio rinkinio priedai atsispindi šablone. Sistemos zonos valdymo komplektas pareikalavus. Jeigu šildymo sistema išskirstyta į kelias zonas maks. Dėmesio: norėdami išsaugoti katilą, saugos sistemas, veikimą ir patikimumą, nepakitusius per laiką, jūs turite atlikti priežiūros darbus kaip paminėta kasmetinėje prietaiso priežiūroje.

Kasmetinė priežiūra yra būtina patvirtinti Immergas garantijai. Mes rekomenduojame sudaryti kasmetinę priežiūros sutartį su įgaliota firma. Pakabinamas katilas negali būti veikiamas tiesioginių virtuvės viryklės garų. Naudojimasis katilu vaikams arba nepatyrusiems asmenims yra draudžiamas. Prireikus laikinai išjunkti katilą laikykitės šių procedūrų: c9 nevalykite svorio jei nenaudojamas antifrizas pašalinkite vandenį iš sistemos; b išjunkite visą elektrinį vandens ir dujų tiekimą.

Išjungus katilą dėl šalia atliekamų darbų ar techninės priežiūros statiniuose, kuriuose yra kanalai vamzdžiai arba prietaisai, skirti išmetamųjų dujų nuvedimui, norėdami jį įjungti, pakvieskite kvalifikuotą techniką, kuris patikrins reikiamų kanalų ir prietaisų funkcionavimo efektyvumą.

Nevalykite prietaisų ar su jais susijusias dalių lengvai užsidegančiomis valymo priemonėmis. Nepalikite talpyklų ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų toje pačioje patalpoje, kaip ir veikiantis įrenginys Svarbu.

c9 nevalykite svorio paruošti valgiai svorio metimui

Atitarnavęs katilas negali būti išmetamas su paparastomis atliekomis, jis turi būti pašalintas autorizuotos kompanijos. Susisiekite su gamintoju dėl išmontavimo instrukcijų Dėmesio: naudojant komponentus, susijusius su elektros energijos panaudojimu, privalu apžvelgti pamatines saugos taisykles: - nelieskite prietaiso šlapiomis ar drėgnomis kūno dalimis; nelieskite prietaiso, kai esate basi; - neištraukite elektros kabelių ir nepalikite prietaiso, veikiamo atmosferos veiksnių lietaus, tiesioginės saulės spindulių ir pan.

Pasirinktinai 12 - Darbas vasaros režimu 13 - Vykdoma antifrizo funkcija 14 Darbas žiemos režimu 15 Aktyvus karšto vandens ruošimo prioritetas 16 Prijungti išoriniai prietaisai 17 Meniu punktų rodymas 18 Aktyvus darbas su išoriniu temperatūros zondu 19 Rodomas duomenų patv. Pilno paaiškinimo ieškokite instrukcijų knygoje. Vasaros režimas be užklausų. Katilas laukia karšto vandens ruošimo užklausos.

C9 nevalykite svorio galite ištraukti plaktuvą 5 su pieno putų purkštuku į apačią. Išvalykite plaktuvą, rankenėlę, pieno žarnelę, pieno žarnelės adapterį ir pieno putų purkštuką, naudodami švelnų šepetėlį ir skalaudami vandeniu 6. Kruopščiai viską nusausinkite.

Atitinkamai, gali sudėti šias dalis į indaplovės stalo įrankių krepšelį. Tačiau užtikrinkite, kad nepamesite jokių smulkių dalių. Pieno žarnelės adapteryje 3 yra oro kanalas 6a. Jį valykite ypač atsargiai. Taip pat patikrinkite, ar pieno žarnelės adapteris 3 yra švarus. Siekiant išlaikyti pieno putos plaktuvo funkcionavimą, dalys, kurios yra naudojamos pienui, turi bent kartą per savaitę, turi būti išvalomos naudojant WMF pieno sistemos valiklį.

Įpilkite vieną normuotą kamštelį 20 ml į ¼ litro vandens. Į šį tirpalą užmerkite pieno sistemos dalis ir palaikykite jame per naktį.

Sveika mityba vaikams 🍏🍌🥕🌽🥦 Edukacinis filmukas

Prijunkite pieno žarnelę 2 prie pieno žarnelės adapterio 3. Stumkite pieno žarnelę iki krašto 3a į mieno žarnelės adapterį 3tačiau ne iki galo. Toliau, stumkite rankenėlę 1 per pieno žarnelę 2kol ji tvirtai įsistatys į pieno žarnelės adapterį 3. Stumkite rankenėlę 1 su pieno žarnelės adapteriu 3 tol, kol ji užsifiksuos prietaiso angoje, kuri yra tam skirta.

Jeigu neteisingai surinksite pieno putos plaktuvą, pienas ir garai taškysis putos plakimo metu ir pieno putos plakimo procesas nepavyks.

Tuo atveju, jeigu yra kalkių nuosėdų dėl labai kieto geriamojo vandens, ši problema gali iškilti net ir pagaminus pudelių kavos. Todėl reguliariai valykite sietelio įdėklą. Tai atlikdami, stipriai nespauskite sietelių, esančių vienas ant kito sietelio įdėkle. Apie dydis Pls pastaba jei jūsų kojos yra storos, arba platus,mes siūlome pasirinkti vienu dydžiu didesni ,Todėl prašome priemonės dydis koją prieš priimant užsakymą!

Pristatymas sekimo numerį bus failą, kad po vežamos,jūs galite sekti jį. Minkštas sintetinės odos. Kvėpuojantis akių raištį padeda skaidyti prakaitas kaupiasi aplink rankos juosta. Forma montavimo dizainas. Mirus Algirdui m. Jau iš pat pradžių Algirdo sūnus ir įpėdinis Jogaila parodė tam tikrų užsimojimų, nesuderinamų su beveik lvgiateisišku dviejų kunigaikščių viešpatavi­ mu, koks kad buvo Algirdo laikais.

Paskum Lenkijos diduomenė, beieškodama sau talkinin­ kų kovai su bestiprėjančia ir besiveržiančia vokiečių ordeno jėga, pakvietė Jogailą savo karaliumi; drauge su Lenkijos sostu Jogailai buvo pasiūlyta ir c9 nevalykite svorio Lenkų karalaitės Jadvygos ranka. Tuo būdu Jogailos kraičio pa­ vidalu Lietuva turėjo būti sujungta su Len­ kija į vieną valstybę.

Dabar prasidėjo ne tik kunigaikščių savitar­ pio kova, bet ir kova dėl to, ar Lietuva bus savarankiška valstybė, ar pateks Lenkijos įta­ kai. Jogaila, Lenkų diduomenės palaikomas ir pritariamas, nevengė jokių priemonių savo tikslams pasiekti.

Dalis Lietuvos žemių teko kryžiuočių ordenui. Tačiau ir Kęs­ tučiui žuvus Lietuvoje nesusilpnėjo pasiprieši­ nimas Jogailos ir lenkų planams, nesusilpnėjo kova dėl Lietuvos valstybės savarankiškumo.

Tos kovos pryšakyje dabar c9 nevalykite svorio Vytautas, Kęstučio sūnus. Lietuvos krikštas m. Im Jahre sios jūros, toli į rusų žemes, ir žymiai pakelda­ trat er mit Litauen zum christlichen mas Lietuvos ūkį, prekybą, sustiprindamas Glauben über, wodurch der polnische Einfluss in Litauen noch weiter verstärkt wurde.

Doch Lietuvos santykius su vakarų Europa, įgyda­ verstand es Vitautas, nachdem er sich nach mas ten Lietuvai nemaža šalininkų ir rėmė­ langen Kämpfen zum Grossfürsten durch­ jų. Jam viešpataujant prasidėjo Lietuvos met­ gesetzt hatteLitauen nicht nur von raščių literatūra, rašyta gudų kalba; tos rū­ dem polnischen Einfluss zu befreien, sondern es auch noch weiter zu festigen. In die Zeit seiner Riebalų deginimas 120 k/ min kol pagaliau metais, Vytautui vadovau­ fiel auch der Beginn der litauischen Literatur, jant, tasai ordenas ties Tannenbergu buvo su­ der in weissrussischer Sprache geschriebenen Jahrbücher.

Diese verfochten bis zum Žemaičių Jahrhundert die Idee der litauischen Unab­ kraštas, iki tol ilgą laiką daug kartų buvęs hängigkeit.

naudojimo instrukcijÄ - Kavos draugas

Tą Lietuvos didybę Vytautas norėjo dringen, bis er im Jahre von Vi­ ir formaliai pažymėti, vainikuodamasis kara­ tautas vor Tannenberg vernichtend ge­ liaus vainiku. Tačiau lenkai sutrukdė karaliaus schlagen wurde. Das Szamaitengebiet, das bis dahin lange Zeit und wiederholt unter der vainiką pristatyti; Vytautas mirė m. Litauen angegliedert.

Kurzer Überblick über die litauische Geschichte. Lietuvių tauta drauge su latvių tauta, taip Die Litauer bilden zusammen mit den Let­ pat su išnykusiomis prūsų, žemgalių, sėlių, ten, den untergegangenen Preussen, Semgal- len, Selen und Kuren die baltischen oder ai­ kuršių tautomis, sudaro baltų, arba aisčių, stischen Völker, die ihrer Sprache nach zu tautų šeimą, įeinančią į didelę indoeuropiečių den Indogermanen gehören. Im Altertum kalbų giminę. Senovėje aisčiai, arba baltai, wohnten diese Völker, wie man auf Grund kaip rodo kalbos duomenys, gyveno greta ger­ sprachlicher Kriterien annimmt, neben Ger­ manen, Slawen und Finnen und zwar unweit manų, slavų ir suomių tautų ir buvo apėmę des Moorgebiets von Pinsk an dem Beresina plačius plotus ties Pinsko pelkėmis, prie Be- - und Pripetflusse, von w o sie sich im rezinos ir Pripetės upių, ilgainiui išplisdami Laufe der Zeit auf der rechten Seite der iki Baltijos jūros dešinėje Vislos pusėje.

Im Jahre traten Vytautui mirus, Lietuva pradeda silpnėti. Ueberhaupt erreichte die Grösse und Nuolat eina kovos dėl Lietuvos sosto tarp lie­ die Macht Litauens unter der Herrschaft des tuvių ir lenkų, tarp atskirų Lietuvos kuni­ Grossfürsten Vitautas ihren Höhepunkt.

Die gaikščių. Lietuvos diduomenė nori turėti atski­ Grösse Litauens sollte unter Vitautas auch rą kunigaikšti, o Lenkijos bajorai nori turėti formell zum Ausdruck kommen, da er sich zum König krönen lassen wollte.

Doch fingen die bendrą valdovą, kad nenutruktų Jogailos už­ Polen die vom Pabst aus Rom nach Litauen megzti ryšiai. Dėl to jie vis renka savo kara­ abgesandte Königskrone ab. Ohne die Krone c9 nevalykite svorio Gedimino giminės Lietuvos kunigaikš­ erwartet zu haben, ist Vitautas im Jahre čius. Nach seinem Tode begann der Niedergang.

Rytuose ėmė augti ir stiprėti Mask­ Litauens. Mit den Polen wurden um den va, su kuria Lietuvai teko ne kartą susidurti litauischen Thron fortwährende Kämpfe ge­ ir kuri vieną po kitos atiminėjo iš Lietuvos führt. Um seinen Besitz kämpften unter sich žemes. Lietuvos bajorai nepajėgė ir nenorėjo auch die litauischen -Fürsten. Der litauische Adel wollte seinen eigenen, der polnische dage­ kariauti su rusais, ir tuo naudodamies Lenkų gen einen gemeinsamen Herrscher haben, damit bajorai kurstė juos galutinai susijungti su die durch Jogaila angeknüpften Beziehungen Lenkija.

Ir metais, nepaisant Lietuvos nicht gestört würden. Daher erwählten sie didikų priešinimosi, įvyko Liublino unija, ku­ zu ihrem Könige stets litauische Fürsten aus dem Geschlechte des Grossfürtsen Gediminas.

Im Osten erstarkte Moskau, mit Tačiau kovai su rusais ir po unijos Lietuva dem Litauen wiederholt kämpfen musste, nesusilaukė pagalbos iš lenkų, nors Lietuvą wobei es nach und nach grosse Gebietsteile rusai nuolat smarkiau puolė. Be to, išrinkus verlor. Der litauische Adel konnte und wollte nicht gegen die Russen zu Felde ziehen.