Kūno plona liemenėlė, Dorina liemenėlė modelis nr. 2 (Comfort line)kuno spalva

Buvo tiriamas liemenėlės suspaudimas ir dėvėjimo laikas, visos dalyvės buvo dėvinčios liemenėles kasdien. Čia puikiai maskuoja margi raštai, papildomi audinio sluoksniai, po pagrindine palaidine nešiojama ypač prigludusi palaidinė ant petnešėlių, kišenėlės ties krūtimis, skaros, švarkeliai ir pan. Pasirodo liemenėlės dėvėjimas nesustabdo krūtų leidimosi žemyn, atvirkščiai, 15 metų trukęs tyrimas įrodo, jog dėvinčių liemenėles moterų krūtys labiau linkusios nusileisti, nes nebedirba natūrali krūtų parama. Functional Functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features. Tačiau žinia apie žalingąją liemenėlių pusę jau pradeda pasiekti lietuves.

prarasti pilvo storio vyro krūtis

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". The cookies is used to store the user consent for kūno plona liemenėlė cookies in the category "Necessary". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". It does not store any personal data. Functional Functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

igf riebalų degintojas

Performance Performance Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. Analytics Analytics Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website.

Sloggi OXYGENE Infinite Soft kūno spalvos liemenėlė

These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. Advertisement Advertisement Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.

Others Others Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

sensa svorio netekimas oficiali svetainė